Kviečiame palaikyti iniciatyvą

Žemės ūkio rūmai, drauge su Lietuvos savivaldybių asociacija inicijuoja projektą „Auginu Lietuvai!“ (toliau – Projektas), skirtą Lietuvos šimtmečiui paminėti. Projekto informaciniai rėmėjai – Valstiečių laikraštis ir Ūkininko patarėjas. Žemės ūkio rūmai, Tarybos sprendimu skiria 2 tūkst. eurų šiltnamiams nupirkti ir organizuoja projekto įgyvendinimo, viešinimo, bendradarbiavimo su savivaldybėmis, verslo įmonėmis, socialiniais partneriais ir projekto konkurso dalyviais, darbus.

Projekto idėja – padovanoti 100 šiltnamių miestų ir rajonų ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, ar globos namams.

Projekto tikslas – skatinti vaikų domėjimąsi žemės ūkiu, sveiku maistu ir mokyti savarankiškai auginti ir prižiūrėti daržoves.

Projekto dalyviai – Projekte gali dalyvauti visos mieste ar rajone veikiančios ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir globos namai, kurios turi nuosavybės ar panaudos teise priklausančios žemės. Įstaigos norinčios dalyvauti Projekte iki 2018 m. kovo 30 d., el. paštu s.svoilaite@zur.lt, turi atsiųsti fotonuotrauką tema „Auginu pats – auginu Lietuvai“, kurioje atsispindėtų vaikų santykis su kaimu, žemės ūkiu, žemės ūkio darbais. Siunčiant nuotrauką būtina nurodyti atstovaujamos įstaigos pavadinimą, adresą, tel. Nr., el. paštą. Kartu su nuotrauka įstaiga turi pateikti pažymą apie turimą žemės plotą.

Konkurso nugalėtojai bus atrenkami organizuojant fotonuotraukų konkursą – „Auginu Lietuvai!“. Nugalėtojų išaiškinimui bus pasitelkta Žemės ūkio rūmų Facebook paskyra www.facebook.com/zemesukiorumai/ . Vaikų darželių, ar globos namų fotokonkurso nugalėtojams – pagal daugiausiai simpatijų (patiktukų) sulaukusių nuotraukų skaičių, bus padovanotas ir sumontuotas šiltnamis. Balsavimas vyks 2018 m. balandžio 2-8 d.

Kiekviena prie Projekto įgyvendinimo prisidėjusi organizacija bus viešinama ŽŪR interneto svetainėje adresu www.zur.lt ir Facebook paskyroje www.facebook.com/zemesukiorumai/, taip pat miestų ir rajonų savivaldybių, rėmėjų, ŽŪR organizacijų internetinėse svetainėse, Respublikinėje ir rajono spaudoje. Taip pat prie šiltnamio centralizuotai bus pagamintos informacinės lentelės (42×59 cm) su organizatorių, savivaldybių ir kitų rėmėjų logotipais. Prie projekto įgyvendinimo prisidėję asmenys/įmonės/rėmėjai bus pakviesti į šiltnamio įteikimo/atidarymo renginį.

Maloniai kviečiame dalyvauti ir prisidėti prie Projekto įgyvendinimo.

Projekto nuostatai 

Šiandien Projekte jau užsiregistravo dalyvauti:

 1. Akmenės r. paramos šeimai centro Vaiko globos padalinys
 2. BĮ “Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensionas”
 3. Biržų lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”
 4. Gargždų lopšelis-darželis “Gintarėlis”
 5. Jonavos vaikų lopšelio-darželio “Lakštingalėlė” skyrius “Šilelis”
 6. Joniškio Saulės pagrindinės mokyklos Plikiškių skyrius-daugiafunkcis centras
 7. Jurbarko vaikų lopšelis-darželis “Nykštukas”
 8. Kauno lopšelis-darželis “Klausutis”
 9. Kauno lopšelis-darželis “Pagrandukas”
 10. Kauno lopšelis-darželis “Radastėlė”
 11. Kauno r. Giraitės darželis
 12. Kauno r. Pipirų darželis
 13. Kauno r. Raudondvario lopšelis-darželis “Riešutėlis”
 14. Kazlų Rūdos “Elmos” mokykla-darželis
 15. Klaipėdos lopšelis-darželis “Bangelė”
 16. Klaipėdos lopšelis-darželis “Radastėlė”
 17. Klaipėdos lopšelis-darželis “Volungėlė”
 18. Klaipėdos lopšelis-darželis “Žilvitis”
 19. Klaipėdos r. Kretingalės vaikų lopšelis-darželis
 20. Klaipėdos r. lopšelis-darželis “Dobiliukas”
 21. Klaipėdos r. Veviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos ikimokyklinis ir priešmokyklinis skyrius
 22. Kupiškio mokykla “Varpelis”
 23. Kupiškio r. Šv. Kazimiero vaikų globos namai
 24. Lazdijų mokykla-darželis “Vyturėlis”
 25. Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius
 26. Lazdijų r. Socialinės globos centras ”Židinys“
 27. Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo Skyrius
 28. Palangos lopšelis-darželis “Gintarėlis”
 29. Panevėžio lopšelis-darželis “Jūratė”
 30. Panevėžio lopšelis-darželis “Rūta”
 31. Pasvalio lopšelis-darželis “Liepaitė”
 32. Plungės r. Alsėdžių lopšelis-darželis
 33. Radviliškio lopšelis-darželis “Žvaigždutė”
 34. Raseinių lopšelis-darželis “Liepaitė”
 35. Rokiškio lopšelis-darželis “Pumpurėlis”
 36. Šalčininkų r. Jančiūnų universalus daugiafunkcinis centras
 37. Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis
 38. Šilalės lopšelis-darželis “Žiogelis”
 39. Širvintų lopšelis-darželis “Boružėlė”
 40. Švenčionėlių lopšelis-darželis “Vyturėlis”
 41. Tauragės lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”
 42. Utenos lopšelis-darželis “Šaltinėlis”
 43. Utenos lopšelis-darželis “Voveraitė”
 44. Ventos socialinės globos namai
 45. Vilniaus lopšelis-darželis “Mažylis”
 46. Vilniaus lopšelis-darželis “Sveikuolis”
 47. Vilniaus r. darželis “Mūsų pėdutės”
 48. Vilniaus r. darželis “Taškius”
 49. Vilniaus r. Marijampolio lopšelis-darželis
 50. Vilniaus r. Pagirių darželis “Pelėdžiukas”
 51. Vilniaus r. VšĮ “Pupų pėdelis”
 52. Visagino lopšelis-darželis “Auksinis gaidelis”

Šiandien dienai prisidedančios prie iniciatyvos prisidedančios savivaldybės:

Klaipėdos rajono savivaldybė

Kupiškio rajono savivaldybė

Lazdijų rajono savivaldybė

Pakruojo rajono savivaldybė

Plungės rajono savivaldybė

Radviliškio rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Panevėžio miesto savivaldybė

Visagino miesto savivaldybė

Šiandien dienai prie iniciatyvos prisideda verslo įmonės:

AB AUGA group

AB „Rokiškio sūris“

UAB „Karkasa“

Projekto ataskaitos forma

Šiltnamio techninė specifikacija 

Maloniai kviečiame palaikyti iniciatyvą ir paremti projektą finansiškai.

Susisiekite su mumis ir pasiūlysime Jūsų organizacijos/verslo įmonės viešinimo ir reklamos galimybes.

Kontaktai: Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Simona Švoilaitė, tel. + 370 620 96 399, el. paštu s.svoilaite@zur.lt