Kviečiame teikti pastabas dėl paramos už žemės ūkio naudmenas ir ūkinius gyvūnus

Žemės ūkio ministerija parengė ir pateikė derinimui Žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo” projektą Nr. 23-1290 (toliau – Projektas).

Projekto tikslas – nustatyti reikalavimus pareiškėjams, siekiantiems gauti tiesiogines išmokas (bazinę pajamų paramos tvarumui didinti išmoką, papildomą perskirstomąją pajamų paramos tvarumui didinti išmoką, papildomą pajamų paramos jaunajam ūkininkui išmoką, klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingos sistemos išmoką, susietosios pajamų paramos už plotą ir (arba ūkinius gyvūnus) išmoką), šių reikalavimų administravimo bei kontrolės tvarką ir nustatyti bendrąją paraiškos formą, taip pat jos pildymo ir administravimo tvarką.

Pastabas bei pasiūlymus dėl šio Projekto prašome teikti iki 2023 m. vasario mėn. 8 d., el. paštu – m.rezgys@zur.lt

Nuoroda į Projektą ir priedus – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/7d7573c1a14811eda06e9a4a8dd92fc1