Kviečiame teikti siūlymus dėl paramos gavimo pagal Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros priemonę

Žemės ūkio ministerija parengė ir pateikė derinimui Žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo” projektą Nr. 23-188 (toliau – Projektas).

Projektas parengtas siekiant užtikrinti pirkimų vykdymo tvarką pagal Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (toliau – Strateginis planas) intervencines priemones.

Projektu siekiama reglamentuoti visus projektų vykdytojų prekių, paslaugų, kurių pirkimo vertė lygi arba viršija 70 000 Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), ar darbų pirkimus (jeigu intervencinių priemonių įgyvendinimo taisyklėse numatytas jų taikymas), kurių vertė lygi arba viršija 174 000 Eur be PVM, ir dėl kurių prašoma paramos pagal pateiktas paraiškas, išskyrus pirkimus:

  • tų projektų vykdytojų, kurie, pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, privalo vadovautis LR viešųjų pirkimų įstatymu;
  • tų projektų, kuriems tinkamoms finansuoti išlaidoms taikomi supaprastintų išlaidų mokėjimo būdai (fiksuotieji įkainiai, fiksuotosios sumos ar fiksuotoji norma), nustatomi konkretūs įkainiai tinkamoms finansuoti išlaidoms pagal Strateginio plano intervencinės priemonės įgyvendinimo ar administravimo taisykles;
  • tų prekių, paslaugų, kurių pirkimo vertė iki 70 000 Eur be PVM, ar darbų, kurių vertė iki 174 000 Eur be PVM;
  • pagal Strateginio plano intervencinę priemonę „Pasėlių, augalų ir gyvūnų draudimas“.

 

Maloniai kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus dėl šio Projekto iki 2023 m. sausio mėn. 20 d., el. paštu – m.rezgys@zur.lt

Nuoroda į Projektą ir priedus – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/deefff00918d11edb55e9d42c1579bdf