Lengvatinės paskolos nukentėjusiems nuo COVID-19: jau sulaukta paraiškų už daugiau kaip pusę numatytų lėšų

Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) iki rugsėjo 11 d. yra sulaukusi 65-ių paraiškų už iš viso 22,4 mln. eurų dėl lengvatinių paskolų gavimo iš žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriaus subjektų, nukentėjusių nuo COVID-19. Tai sudaro 56 proc. šiai skatinamajai finansinei priemonei įgyvendinti numatytų lėšų. Paskolų teikimas pagal šią priemonę yra numatytas iki 2020 m. pabaigos.

Pirmąjį mėnesį – aktyvus ūkių susidomėjimas

Lengvatinių paskolų teikimas pagal skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ pradėtas 2020 m. rugpjūčio 14 d. Per nepilną mėnesį priemonę administruojantis ŽŪPGF sulaukė 65-ių paraiškų dėl paskolų už 22,4 mln. eurų.

„Pirmasis mėnuo parodė situacijos rimtumą ir didelį ūkių susidomėjimą šia priemone – sulaukėme daug paraiškų, o šiai dienai subjektų prašoma paskolų suma jau siekia daugiau kaip pusę numatyto 40 mln. eurų priemonės įgyvendinimo biudžeto“, – situaciją komentuoja ŽŪPGF l. e. direktorės pareigas Romalda Globienė.

71 proc. paraiškų yra įvertintos ir dėl jų priimtas sprendimas, tad iš viso jau yra patvirtinta paskolų už 12,6 mln. eurų, o vidutiniškai vienam ūkio subjektui yra suteikiama 299 tūkst. eurų paskola.

„Ūkio subjektai, argumentuodami savo situaciją, gali kreiptis dėl paskolos iki 1 mln. eurų sumai. Tačiau skirtinguose ūkiuose situacija yra skirtinga ir žiūrint detaliau – paskolų rėžiai siekia nuo 13,5 tūkst. iki maksimalaus 1 mln. eurų“, – patikslina R. Globienė.

Bendrovė ragina aktyviau kreiptis pienininkystės, daržininkystės, sodininkystės ir akvakultūros sektoriaus  ūkius

Daugiausiai paraiškų dėl lengvatinių paskolų sulaukta iš ūkių, veikiančių Ignalinos (12 proc.), Kėdainių (11 proc.), Joniškio (9 proc.), Kauno (8 proc.) ir Šiaulių (8 proc.) rajonuose. Vertinant pagal sektorius, kuriuose veikia ūkiai, daugiausiai kreipiasi augalininkystės sektoriaus atstovai (43 proc.), švelniakailių žvėrelių augintojai (35 proc.) bei pienininkystės sektoriaus atstovai (8 proc.).

„Stebėdami pateikiamų paraiškų situaciją, kviečiame aktyviau dėl lengvatinių paskolų kreiptis ūkius, veikiančius pienininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir akvakultūros sektoriuose“, – ragina R. Globienė.

Paskolos suma ūkio subjektams apskaičiuojama arba pagal ūkio subjekto 2019 m. sumokėto darbo užmokesčio ir susijusių išlaidų lygį, arba pagal ūkio subjekto 2019 m. apyvartos lygį, arba pagal pagrįstą būtinumo veiklai tęsti poreikį.

„Skirtinguose sektoriuose išryškėja skirtingas apyvartinių lėšų poreikis: augalininkystės atstovai turi poreikį apmokėti trąšų, sėklų, augalų apsaugos priemonių išlaidas, švelniakailių žvėrelių augintojai ir pienininkystės atstovai – pašarų, o kooperatyvai – produkcijos supirkimo iš savo narių išlaidas“, – vardina R. Globienė.

Paskolos teikiamos iki 2020 m. pabaigos

Lengvatinės paskolos pagal šią priemonę teikiamos žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse veikiantiems ūkio subjektams, susidūrusiems su apyvartinio kapitalo trūkumu.

Paskolos gavėjai gali kreiptis dėl lengvatinės paskolos iki 1 mln. eurų ir iki 36 mėn. laikotarpiui. Paskolai taikoma fiksuota metinė palūkanų norma nuo 0,1 iki 0,69 proc., o paskolos administravimo mokestis siekia iki 2 proc., tačiau ne mažiau kaip 150 eurų ir ne daugiau kaip 2 500 eurų. Paskola suteikiama neįkeičiant turto.

Paskolos iki 2020 m. gruodžio 31 d. yra teikiamos per atrinkus finansų tarpininkus, kurių sąrašas nuolat atnaujinimas ŽŪPGF interneto svetainėje www.garfondas.lt. Šiuo metu sutartys dėl priemonės įgyvendinimo yra pasirašytos su 27-iais finansų tarpininkais visoje Lietuvoje.

Finansinė priemonė įgyvendinama pagal schemą, patvirtintą 2020 m. liepos 16 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-539 „Dėl skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schemos patvirtinimo“.

Daugiau informacijos:

Eugenijus Mažiulis

Komunikacijos specialistas

El. p. eugenijus.maziulis@garfondas.lt, tel. 8 5 260 84 06