Lietuvaičiai lankosi Slovėnijos pieno ūkiuose

2023 m. liepos 10-13 d. Kretingos r. ūkininkas Jurgis Karazinas ir Vilkaviškio r. ūkininkas Vilmantas Navickas lankosi Slovėnijoje, kur dalyvauja Žemės ūkio rūmų drauge su partneriais iš 14 šalių – Prancūzijos, Danijos, Liuksemburgo, Vengrijos, Jungtinės Karalystės, Belgijos, Ispanijos, Italijos, Suomijos, Lenkijos, Airijos, Vokietijos, Slovėnijos, Nyderlandų projekte „Horizontas2020“ „Atsparumas pienininkystei“ (angl. „Resilience For Dairy“ arba „R4D“).

„Projekto tikslas – padėti spręsti pieno ūkių tvarumo problemas, su kuriomis susiduria ūkininkai, atsižvelgiant ė ES žaliąjį susitarimą. Tuo pačiu projektas puikiai vienija ir skatina net 15 šalių ūkininkų, žemdirbių savivaldos organizacijų, konsultantų, tyrėjų ir mokslininkų bendradarbiavimą, keitimąsi ne tik žiniomis, bet ir praktinėmis patirtimis. Priminsiu, kad 2023 m. kovo 13-16 d. Lietuvos žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus, Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos prezidentė Viktorija Švedienė drauge su ūkininkais Egle Bitaityte, Justu Pošiūnu, Jurgiu Karazinu ir Ieva Bitaityte lankėsi Šiaurės Prancūzijoje. Šį kartą projekto dalyviai lankosi Slovėnijoje, kur aplankys penkis pieno ūkius. Tikimės, kad įspūdžiais ūkininkai pasidalins grįžę, todėl nekantriai laukiame”, – sako Žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistė, projekto administratorė Viktorija Bujauskė.

Slovėnijos ūkiai yra tvaraus ūkininkavimo pavyzdys, jie tvirtai laikosi ekologinio ūkininkavimo principų ir taiko aplinkai palankias praktikas. Šios kelionės metu Lietuvą atstovaujantys ūkininkai turės unikalią galimybę apsilankyti novatoriškuose Slovėnijos ūkiuose, kurie taiko tvarius metodus ir kurių pavyzdžiais vadovaujasi ne vienas Slovėnijos pieno ūkis.

Projekto dalyviai lankysis penkiuose pieno ūkiuose, kuriuose semsis gerosios praktikos. Pirmąją dieną bus lankomas Tonio Kukenberger ekologinis ūkis, kuriame auginama 21 pieninė karvė, sukurtos keturios darbo vietos, ūkyje perdirbama pieno produkcija, gaminami sūriai, kuriais prekiaujama internetinėje parduotuvėje https://ekosirarna.si/

Nuotraukoje: Tonis Kukenberger su šeima                         Nuotraukoje: Gregor Ročnik su šeima

Sekančią dieną dalyviai lankysis trijuose šiaurės Slovėnijoje įsikūrusiuose ūkiuose: Gregor Ročnik šeimos ūkyje, kur laikomi 65 holšteinų veislės galvijai bei Simon Čretnik ūkyje, kuriame naudojami modernūs melžimo robotai, auginamos 56 pieninės karvės, ūkis aktyviai dalyvauja tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose. Taip pat bus lankomas Nejc Dolenc ūkis, kuriame laikomos 65 holšteinų veislės karvės.

Nuotraukoje: Nejc Dolenc ir ūkyje gaminama produkcija

Paskutinę susitikimų dieną, dalyviai turės galimybę aplankyti Sovodenj kaime, Slovėnijos Aukštutinės Karniolos regione, įsikūrusiame  Jakob Dolinar šeimos ūkyje, kuriame auginamos 26 pieninės karvės bei sukurtos trys darbo vietos, prekiaujama ūkyje gaminama pieno produkcija.

Nuotraukoje: Jakob Dolinar šeimos ūkio nariai

Svarbu tai, kad Slovėnijos pieno ūkių lankymas yra tik vienas iš projekto veiklų, be to daug dėmesio bus skiriama diskusijoms, ūkininkavimo praktikų pasikeitimui tarp visų projekte dalyvaujančių – 15 šalių ūkininkų.

„Kelionė į Slovėniją ir pažintis su šios šalies ūkininkais, jų taikoma ūkininkavimo praktika ir bendras visų Lietuvos ir Slovėnijos ūkininkų tikslas – tvarus ūkininkavimas ir prisidėjimas kovojant su klimato kaita. Pasikeitimas patirtimi, žiniomis, ūkininkavimo iššūkiais ir perspektyviniais planais – tikrai ne tik įdomi, bet ir naudinga patirtis. Manau, kad kai kurias įgytas patirtis iš slovėnų ūkių tikrai galėsiu pritaikyti ir savo ūkyje. Bendradarbiaudami ir ryžtingai veikdami drauge, diegdami inovatyvius metodus, pritaikydami naujas žinias tikrai galime ūkininkautu tvariai. Už galimybę dalyvauti projekte esu dėkingas Žemės ūkio rūmams, ir manau, kad visa nauja informacija, žinios, pasikeitimas patirtimis ir ūkininkavimo praktika bei tarptautinė patirtis tikrai prisidės prie mano ūkio sėkmingos ateities”, – kalba Kretingos rajone ūkininkaujantis Jurgis Karazinas.

***

Paskutiniame 2013 m. oficialiame surašyme (Eurostat duomenimis) ES buvo apie 1,485 mln. pieno ūkių, tačiau iki šiol nėra sukurto tinklo, kuris būtų orientuotas į pieno sektoriaus poreikius. Projektas grindžiamas daugiafunkciniu požiūriu, siekiant intensyvesnio mokslininkų, konsultantų, ūkininkų ir kitų suinteresuotų subjektų bendradarbiavimo, siekiant palengvinti keitimąsi žiniomis ir užtikrinti jų prieinamumą bei naudą tiksliniams vartotojams. Projektas apima tris pagrindines temas – ekonominį ir socialinį atsparumą, techninį efektyvumą ir aplinką, gyvūnų gerovę ir draugiškas visuomenei gamybos sistemas. Projekto metu planuojama pasidalinti novatoriškomis idėjomis ir metodais iš praktikos, atlikti mokslinius tyrimus ir išsaugoti jų rezultatus, padidindami jų integraciją į praktiką, pasitelkiant parodomuosius bandymus ūkiuose. Strateginiai ir tiksliniai projekto sklaidos ir komunikacijos veiksmai bus skirti didinti informuotumą apie projekto inovacijų potencialą ir palaikyti ryšius su ūkininkais ir kitais suinteresuotais subjektais. Projekto pagalba bus suformuota tarptautinė ekosistema, skatinanti keistis žiniomis ir patirtimis tarptautiniu lygmeniu, siekiant padidinti Europos pieno gamybos sektoriaus ekonominį gyvybingumą ir tvarumą.