Lietuvos policijos ir žemdirbių savivaldos konferencija

Gegužės 13 d. vyko Lietuvos policijos nuotolinė konferencija su žemdirbių savivaldos atstovais, skirta stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, prevencinį nusikalstamų veikų užkardymą, susijusį su žemės ūkio sektoriumi.

Konferencijoje dalyvavo Lietuvos Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla, Panevėžio apskrities VPK viršininkas Rimantas Bobinas,  Policijos departamento Viešosios policijos valdybos viršininkas Mindaugas Akelaitis, Rokiškio r. PK viršininkas Rimantas Čepulis, Biržų r. PK  viršininkas Deividas Valtaris, Pasvalio r. PK viršininkas Eugenijus Šopis, Kupiškio r. PK viršininkas  Gintautas Misiūnas, Panevėžio miesto ir rajono PK viršininkas Vidas Sabonis.

Panevėžio VPK viršininkas Rimantas Bobinas pateikė informaciją, kad per 3 metus buvo fiksuota 113 vagysčių iš ūkininkų. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vagišiai iš vienų ūkininkų vagia, o kitiems parduoda. Todėl čia labai svarbus ūkininkų bendradarbiavimas su policija ir žinoma žmonių sąmoningumas. Svarbu didesnį dėmesį skirti prevencijai.

„Pastaruoju metu pastebime vagysčių mažėjimo tendencijas. Taigi matome, kaip svarbu bendradarbiauti ir keistis informacija bei palaikyti kontaktus. Panevėžio rajone registruota per 10 tūkst. ūkininkų, todėl policijos bendradarbiavimas ir informavimas vykdomas 2 lygmenimis: pirmasis – per rajono savivaldybės interneto puslapį bei rajono žiniasklaidos priemones, o antrasis – Panevėžio r. ūkininkų sąjungos skyrių, nors žinoma, kad toli gražu ne visi ūkininkai yra šios organizacijos nariai“, – informavo Panevėžio VPK viršininkas Rimantas Bobinas.

Policijos departamento Viešosios policijos valdybos viršininkas Mindaugas Akelaitis informavo, kad šiais metais Lietuvos mastu iš ūkininkų buvo įvykdytos 34 vagystės. „Vagystės suaktyvėja pavasarį. Panevėžio ir Kauno apskrityse registruota pusė visų Lietuvos veikų, tai – lyderiaujančios vagystėmis apskritys. Gal šių rajonų ūkininkai mažiau prižiūri savo turtą. Nuolat plečiame prevencines priemones ir todėl visada daug smagiau kalbėti apie tas situacijas, kai pavyksta išvengti vagysčių ir apsaugoti turtą. Žinoma yra ir tokių vagysčių,  kai pavagiama ir iš vaizdo kameromis apsaugotos, ar gerai apšviestos teritorijos. Todėl ūkininkai turi dalintis informacija apie įtarimus, jei tokių tik turi, reikia, kad pasidalintų informacija, o mes galėtume stebėti ir jei reikia, laiku imtis priemonių“, – kalbėjo  M.Akelaitis.

„Mes ūkininkai matome, kad pareigūnai dirba, tačiau pastebime ir tai, kad kartais pritrūksta patruliuojančių ekipažų. Todėl ūkininkai ir patys imasi saugoti savo turtą: rengia kameras, apšvietimą, atlieka stebėjimus, naktinius budėjimus ir pan. Reikia didesnio viešumo ir pristatymo visuomenei, kad situacija yra stebima. Aišku, kai kurios apsaugos priemonės ūkininkams brangiai atsieina, todėl reikėtų pagalvoti ir apie šių priemonių įsigijimo kompensavimo mechanizmą, bent dalinį. Galėtų būti įrengtos stebėjimo kameros ir prie regioninių kelių, bet tam reikalingi papildomi suderinimai ir kaimynų leidimai, vadinasi susidursime ir su biurokratine našta ir dideliais laiko kaštais. Viešumas – svarbiausias dalykas, kad visa žemdirbiška visuomenė būdų budri ir dalintųsi informacija. Svarbu informuoti žemdirbišką visuomenę, kiek buvo išaiškinta vagysčių, skleisti informaciją apie policijos darbą ir išaiškinamas vagystes. Štai mūsų rajone išaiškinta grupuotė, kurioje yra iki 20 žmonių. Ir tai pavyko dėl ūkininkų ir policijos bendradarbiavimo”, – kalbėjo LR ŽŪR savivaldos organizatorė Rokiškio rajone ir Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė Lina Meilutė – Datkūnienė.

„Vis dar nesame vieningas kumštis ir turime daug nuoskaudų dėl neištirtų atvejų, bet reikia žiūrėti į rytdieną, nes šalies policija taiko naujus metodus ir turi naujas galimybes. Planuojama į vieną tinklą sujungti visus filmavimo kamerų srautus, kas užtikrins efektyvumą.  Vizija – saugi kaimynystė visoje Lietuvoje.  Stebėjimo kameros turėtų būti išdėstytos daug dažniau, nei yra dabar. Kaip rodo visų šalių praktika, kad kas ketvirtas įvykis yra susijęs su turto vagyste, tarp kurių nemaža dalis žemės ūkio technikos, įrangos. Pritariu visoms prevencinėms priemonėms – tiek aktyvioms, tiek pasyvioms. Ūkininkai turi išgirsti ir suprasti, kad solidarumas, pilietiškumas – pagrindiniai dalykai. Jei siūloma įsigyti kažkokius daiktus už daug mažesnę kainą, tai tikėtina, kad tie daiktai yra vogti, o įsigydami tokį daiktą, jūs pasielgiate ne pilietiškai. Apie galimybes. Siūlyčiau eiti į aukštesnį lygmenį ir susitikti su LR  ŽŪR vadovybe, gal galėtume formalizuoti konkrečias priemones bendradarbiavimo sutartimi, teikti informaciją apskritims ir rajonams. Analogiški susitikimai, bendravimas, situacijų modeliavimas –  naujos galimybės. Šiuolaikinės technologijos atveria dar daugiau galimybių: savalaikė ir operatyvi informacija, socialinės grupės, į jas įtraukiant ir policijos darbuotojus ir kt. Reikia skatinti žmones tapti policijos rėmėjais, nes jie jau turi tam tikrą statusą, todėl jų bendradarbiavimas itin naudingas. Galbūt ateityje turėtume diskutuoti ir LRS KRK, padaryti bendrą posėdį ir pasiūlyti tam tikrus sprendimus, kurie reikalauja įstatyminių pokyčių“, – kalbėjo Lietuvos Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla.

LR ŽŪR vicepirmininkas Algis Baravykas padėkojo policijai už atliktą didelį darbą ir tikėtina, kad tokia gerųjų pavyzdžių viešinimo akcija tikrai atgrasys piktadarius nuo vagysčių. „LR ŽŪR yra žemdirbių savivaldos organizacijų bendruomenė, kuri aprėpia visą Lietuvos teritoriją ir glaudžiai bendradarbiauja su rajonuose veikiančiomis organizacijomis, kaimo bendruomenėmis, savivaldybėmis, jaunimu, verslininkais. Mes galime prisidėti prie informacijos sklaidos, bendradarbiavimo su ūkininkais, jų informavimo per viešinimo kanalus – internetą, socialinius tinklus, ŽŪR savivaldos organizatorius, dirbančius rajonuose. Turime puikius ryšius ir su Latvijos žemdirbiais, todėl  ir su jais galime pasikeisti informacija. Tikrai esame pasirengę susitikti ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartis ir keistis informacija visoje Lietuvoje“, – kalbėjo A. Baravykas.

Konferencijoje dalyvavęs Seimo narys Jonas Jarutis akcentavo bendradarbiavimo svarbą ir įsipareigojo tarpininkauti dėl reikalingų teisės aktų pataisų.

Rokiškio r. PK viršininkas Rimantas Čepulis padėkojęs ūkininkams už bendradarbiavimą informavo, kad turi draugiškus santykius su Latvijos pareigūnais, su kuriais keičiasi informacija. Informavo, kad visi pavogti daiktai, kurie yra numeruoti, yra suvedami į registrą. „Svarbu palaikyti bendradarbiavimą su ūkininkais, keistis informacija, dalintis pastebėjimais,  galbūt kartą per pusmetį organizuoti susitikimą ir pasikalbėti apie problemas ir bėdas: kokias įžvalgas turi ūkininkai, kokios galėtų būti taikomos prevencinės priemonės. Ūkininkų iniciatyva, kurie patruliavo naktimis ir operatyvus informacijos perdavimas pagelbėjo mums  ištirti nusikaltimus. Čia aktyviausi buvo Pandėlio ir Kamajų seniūnijų ūkininkai. Vieša erdvė, kurią mes stebime dėl įvairių parduodamų vogtų prekių yra svarbi, kai ta informacija pasidaliname ir pranešame pareigūnams. Atkreiptinas dėmesys dar ir į tai, kad ūkininkai sezoniniams darbams įdarbina nepažįstamus žmones, o po kurio laiko pasigenda savo kokių nors daiktų, ar įrangos. Todėl įdarbinant tokius asmenis, būtina atsišviesti jų asmens dokumentus, sužinoti kur gyvena, kokie jų kontaktai“, – patarė R.Čepulis.

Kupiškio r. PK viršininkas  Gintautas Misiūnas informavo, kad rajone buvo registruotos  6 vagystės, iš kurių 3 išaiškintos. Kvietė ūkininkus tapti policijos rėmėjams, nes policijos įstatymas rėmėjui suteikia tam tikrą statusą, todėl ūkininkai galėtų įsijungti.

Biržų r. PK  viršininkas Deividas Valtaris pasidžiaugė bendradarbiavimu su ūkininkais. Rajone buvo registruotos 6 vagystės, iš kurių 3 nustatytos. Pasidžiaugė geraisiais pavyzdžiais, kai ūkininkai organizuoja naktinius budėjimus, veikia saugi kaimynystė, organizuojamas naktinis patruliavimas. Ūkininkai susikūrė grupes socialiniuose tinkluose ir operatyviai dalinasi informacija. Atkreipė dėmesį, kad policijos pareigūnai konsultuoja ūkininkus dėl prevencinių priemonių taikymo ūkyje, pataria, kokios priemonės yra pačios efektyviausios, kokias tikslinga taikyti ir/ar įsigyti.

Rokiškio r. ūkininkei Daliai Lūžienei pasiteiravus, ar policija galėtų atvykti pas ūkininkus ir paženklinti daiktus, policijos pareigūnai atsakė, kad taip. Tokia priemonė yra gan veiksminga ir atliekama, todėl paragino ūkininkus nedelsti ir kreiptis, taip pat kreiptis dėl konsultacijų dėl turto apsaugojimo.

Konferencijos dalyviai akcentavo savivaldos svarbą ir informacijos dalijimosi, bendradarbiavimo, keitimosi geraisiais pavyzdžiais praktikomis svarbą ir sutarė susitikti, tikėtina, jau ne nuotoliniu būdu.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.