Lietuvos žaliasis pinokių aljansas

Lietuvos žaliasis aljansas įkurtas 2017 metais. Bene daugiausiai pastangų buvo nukreipta įvairiausiais būdais kabinėtis prie kiaulių augintojų. Lietuvos žaliojo aljanso steigėjo Justino Rimo kaimynas – kiaules auginantis ūkininkas Audrius Banionis neatsigina skundų ir patikrinimų lavinos.

Lietuvos žaliojo aljanso (LŽA) vyrukai mėgsta pasigirti įtakingais ryšiais sudaryti pernelyg reikšmingą savo įvaizdį. Nuo pat įkūrimo 2017 metais Lietuvos žaliasis aljansas gyrėsi neva jų nariai yra keli didžiausi Lietuvos universitetai, o aljansą neva globoja kadenciją baigęs Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus.

Šios pagyros surašytos ir pateiktos VĮ „Registrų centrui“, o taip pat puošė LŽA tinklalapį.

Lietuvos kiaulių augintojų asociacija apklausė institucijas ir iškniso, kad daugiau nei pusė šių ryšių yra tiesiog netiesa ir pagyros:

  • Vytauto Didžiojo universitetas ir VDU Žemės ūkio akademija, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas LŽA steigime ir veikloje nedalyvavo ir nedalyvauja.
  • Kadenciją baigęs Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus nėra LŽA globėjas.

Tai reiškia, kad LŽA pateikia klaidingą įspūdį apie save, klaidina Aplinkos ministeriją ir visuomenę, nedeklaruoja kas LŽA nariai yra iš tiesų. Kyla nepatogūs klausimai:

KODĖL LŽA SĄMONINGAI GIRIASI NEBŪTAIS DALYKAIS?

KIENO INTERESAMS LŽA ATSTOVAUJA IŠ TIESŲ?

KODĖL LŽA NEDEKLARUOJA LOBISTINĖS VEIKLOS?

KOKIU BŪDU LŽA PATEKO Į APLINKOS MINISTERIJOS KOLEGIJĄ?

AR TOKIE PAGYRŪNAI TINKAMI PATARINĖTI APLINKOS MINISTRUI ?

 

Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos raštas valdžios institucijoms