LIFE programa – aplinkos, klimato ir energetikos iššūkių sprendimui

2021 m. kovo 16 d. vyko vaizdo konferencija „LIFE programa – aplinkos, klimato ir energetikos iššūkių sprendimui”. 

Konferencijos dalyviams sveikinimo žodį tarė LR Aplinkos ministerijos ministro patarėjas Marius Čepulis, informavęs, kad LIFE projektai Lietuvoje yra finansuojami nuo 1992 m. ir jiems skirtas finansavimas – apie 60 mln. eurų, iš kurių 37 mln. yra iš ES lėšų. Įgyvendinant projektus ES skiria 60 proc. finansavimo lėšų, o 40 proc. lėšų projekto įgyvendinimui turi prisidėti pareiškėjas.

Mažųjų ir vidutinių įmonių vykdomosios agentūros (EASME) projektų patarėjas iš Briuselio Šarūnas Zableckis pateikė įžvalgų apie naująją LIFE programą 2021-2027, o EASME atstovas Adrien Bullier pristatė naują finansavimo sritį „Perėjimas prie švarios energijos”. Šios srities projektai nuo 2021 m. bus finansuojami pagal LIFE programą.

Pirmą kartą Lietuvoje savo patirtimi pasidalino TECOS – Slovėnijos inžinerijos paslaugų centro – atstovė. TECOS yra vienas sėkmingiausių artimų rinkai (angl. close to market) LIFE projektų pareiškėjų ir vykdytojų Slovėnijoje. Šis centras LIFE programoje dalyvauja nuo 2015 m. kaip subrangovas, projekto partneris ar koordinatorius. Dr. Vesna Žepič Bogataj – TECOS taikomosios laboratorijos vadovė. Pasak Dr. Vesna Žepič Bogataj, „tik per tarpdisciplininę partnerystę ir tarpsektorinę integraciją galima įgyvendinti tikrai sėkmingus projektus, o per juos – tvarius sprendimus ir paklausius produktus“.

Tarpiniais rezultatais pasidalino ir lietuviškų LIFE projektų atstovės – Gamtos tyrimų centro mokslininkės. Projekto AlgaeService for LIFE vadovė Judita Koreivienė pristatė biomasės surinkimo ir panaudojimo aspektus, žaliąsias trąšas ir fikocianiną – mėlynąjį pigmentą. Projekto LIFE OSMODERMA vadovė Dalia Bastytė-Cseh pristatė viešinimo svarbą, siekiant LIFE projekto tikslų.

Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) pirmininko dr. Arūno Svitojaus komentaras

„2021 m. kovo 16 d. Europos Taryba priėmė poziciją dėl 2021–2027 m. programos LIFE, sudarydama sąlygas galutinai ją priimti. Tikėtina, kad galutinai tekstas bus patvirtintas Europos Parlamente per antrąjį svarstymą. LIFE yra pavyzdinė ES gamtos, biologinės įvairovės apsaugos ir kovos su klimato kaita programa. Jau šiais metais, LIFE programos pagalba bus finansuojami veiksmai, susiję su energijos vartojimo efektyvumu ir atsinaujinančiųjų išteklių energija. Aiškiai matome ir LIFE prioritetus – tai gamta ir biologinė įvairovė. Galime pasidžiaugti, kad ši priemonė padės įgyvendinti aplinkos ir klimato politiką ir pasiekti ES 2050 m. poveikio klimatui neutralumo tikslų. Žinoma, tam turime vienyti mokslo ir verslo bei nevyriausybinio sektoriaus pajėgas ir inicijuoti projektus. Pagal Europos Parlamente pasiektą susitarimą programai LIFE 2021–2027 m. laikotarpiu skirtas 5,432 mlrd. € bendras finansinis paketas. Toks padidintas biudžetas šiai programai atspindi susitarimą, pasiektą atsižvelgiant į ES ilgalaikį biudžetą”.

Bendra informacija apie LIFE programą

LIFE – tai Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos finansavimo programa, įsteigta 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu. LIFE bendrasis tikslas – prisidėti prie ES aplinkos ir klimato politikos ir teisės aktų įgyvendinimo, atnaujinimo ir plėtros kuriant pridėtinę vertę Europai.

LIFE programą koordinuoja Europos Komisijos Aplinkos ir Klimato politikos generaliniai direktoratai. Sprendimą dėl LIFE projektų finansavimo Europos Sąjungos LIFE programos lėšomis priima Europos Komisijos įgaliota Mažų ir vidutinių įmonių vykdomoji agentūra EASME.

Bendras siūlomos programos LIFE tikslas 2021–2027 m. – padėti pereiti prie švarios, žiedinės, energiją efektyviai vartojančios, neutralaus poveikio klimatui ir klimato kaitos poveikiui atsparios ekonomikos, be kita ko, pereinant prie švarios energijos, taip pat saugoti aplinką ir gerinti jos kokybę, stabdyti biologinės įvairovės nykimą ir ją didinti. Iki šiol pagal programą LIFE buvo finansuota daugiau nei 5 000 projektų.