LMSA kreipėsi į aplinkos ministrą Kęstutį Mažeiką

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (VSTT) prie Aplinkos ministerijos ir ministerija š.m. birželio mėn. išplatino pranešimus apie planuojamą naujų saugomų teritorijų steigimą ir esamų plėtrą, numatant skelbti naujas ES saugomų teritorijų tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir esamų praplėtimą. Kiek susidarėme nuomonę iš pranešimų, šias didelės apimties papildomas saugomas teritorijas norima įteisinti ignoruojant Teritorijų planavimo įstatymo  ir Saugomų teritorijų įstatymo nustatytas tvarkas. Todėl LMSA kreipėmės į aplinkos ministrą Kęstutį Mažeiką [LMSA raštas Nr.40]

Aplinkos ministrą raginame:

  1. Įpareigoti NATURA 2000 plėtrą vykdančią VSTT betarpiškai suderinti planuojamą naujų saugomų teritorijų steigimą ir esamų plėtrą su visais į tas teritorijas patenkančių miškų ir žemių savininkais bei valdytojais.
  2. Naujas ES saugomų teritorijų tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir esamų praplėtimą vykdyti pilna apimtimi vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo  ir Saugomų teritorijų įstatymo nustatytomis tvarkomis.
  3. Jums teikiamus aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-210 ir aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. D1-317 pakeitimus pasirašyti tiktai po to, kai šie  projektai bus pagal teritorijų planavimo procedūras realiai suderinti su žemės ir  miško savininkais bei valdytojais.

 

Lietuvos miško ir žemės savininkų informacija