LR ŽŪR taryba atvertė aktyvesnio bendravimo su ŽŪM ir AM puslapį

Lietuvos Žemės ūkio rūmų (LR ŽŪR) taryba sausio 22 d. surengė šįmet pirmąjį posėdį. Simboliška, kad jame dalyvavo ne tik žemės ūkio ministras Andrius Palionis, bet ir aplinkos viceministrė Rasa Vaitkevičiūtė. Posėdyje susitarta dėl nuolatinių ir periodinių susitikimų su abiejų ministerijų vadovais.

Be kitų klausimų posėdyje aptartas Nacionalinis energetikos ir klimato veiksmų 2021-2030 m. planas bei valstybės galimybės kiaulių augintojams kompensuoti afrikinio kiaulių maro III zonoje esančių ūkių patiriamus nuostolius.

Susitarė bendradarbiauti aktyviau

 

LR ŽŪR tarybos posėdis prasidėjo nuo susitikimo su žemės ūkio ministru Andriumi Palioniu. Jau ruošiantis šiam susitikimui LR ŽŪR pasiūlė ministrui susitikti dažniau ir ne atsitiktinai, o periodiškai. LR ŽŪR vicepirmininkas Algis Baravykas pagrindė tokio bendravimo būtinumą. Ministras pritarė šiam sumanymui. Nutarta, kad žemės ūkio ministro ir ŽŪR tarybos narių grupės susitikimai vyks kas dvi savaites. Tiesa, ministras pažadėjo susitikti ir su kiekvienos to pageidaujančios asociacijos nariais.

Atrodė, kad dėl bendradarbiavimo bus sunkiau susitarti su Aplinkos ministerija (AM).  LR ŽŪR tarybos posėdyje dalyvavo AM viceministrė Rasa Vaitkevičiūtė. Kodėl reikia atskirų susitikimų ir su AM vadovais?

„Pavyzdžiui, klausausi ką aplinkos ministras kalba apie padėtį kiaulininkystės sektoriuje ir man plaukai šiaušiasi. Mes kviečiame jį ir jo pavaldinius į asociacijos susirinkimus, norime paaiškinti, kokia yra tikroji padėtis, tačiau jie nesuranda laiko atvykti, o viešai kalba apie dalykus, kurių nesupranta“, – aiškino A.Baravykas.

Tiesa, žemės ūkio ministras A.Palionis tikino, kad pastaruoju metu ŽŪM bendravimas su AM pasikeitė, kad susitikimai tarp abiejų ministerijų atstovų vyksta nuolat.

„Žinoma, kai kurie sprendimai žemės ūkiui galėtų būti palankesni, pavyzdžiui, dėl mineralinių trąšų naudojimo“, – sakė A.Palionis.

LR ŽŪR tarybos posėdyje susitarta, kad ir grupė LR ŽŪR tarybos narių bent kartą per mėnesį susitiks su AM vadovais aptarti nuolat iškylančių ir ūkininkams svarbių klausimų.

Nauji išbandymai

 

Artėja naujas išbandymas – paukščių gripas. Jeigu žiema ir toliau vėluos, labai tikėtina, kad ši liga gali pasiekti ir Lietuvą. Žemės ūkio ministras A.Palionis apgailestavo, kad kaimynai lenkai iki šiol nesidalijo naujausia informacija apie šios ligos plitimą.

„Tačiau tikiuosi, kad padėtis pasikeis – Berlyne vykusioje parodoje „Žalioji savaitė“ teko bendrauti su Lenkijos žemės ūkio ministru ir susitarėme, kad veterinarijos tarnybos bendradarbiaus“, – sakė A.Palionis.

Ministras prasitarė ir apie svarstymus, kaip efektyviau panaudoti iš biudžeto melioracijos sričiai skirtus 8,2 mln. EUR.

„Ar dalinsim kiekvienai savivaldybei ir bus mažai naudos, ar sutvarkysime, pavyzdžiui, Nemuno žemupį?“, – savo pasiūlymą klausimu pateikė A.Palionis.

Pažadai jauniesiems ūkininkams

 

Ministras A.Palionis tikino, kad daugiau konkretaus dėmesio bus skiriama jauniesiems ūkininkams. Čia pat ministrą užklupo LR ŽŪR vicepirmininkas ir Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininkas Vytautas Buivydas: „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Džiaugėmės, kad kai kuriems ūkininkams buvo suteiktas 20 proc. didesnis paramos intensyvumas, tačiau baigiantis paraiškų rinkimo laikui buvo pakeistos taisyklės. Liko neaišku, ar galios suteiktas didesnis intensyvumas? NMA tyli“.

„Aš siūliau laikytis anksčiau galiojusios tvarkos. Tačiau paaiškėjo, kad ir tokiu atveju būtume privalėję vadovautis ES reglamentu, o pagal jį intensyvumą būtų tekę sumažinti“, -paaiškino A.Palionis.

Didesnės paramos jauniesiems ūkininkams prašė ir Jonavos žemdirbių asociacijos vadovas Alfonsas Bagdonas: „Paramos siekiantiems jauniesiems ūkininkams reikia skirti daugiau balų, nes šiais laikais pradėti ūkininkauti yra labai sunku – per penkis metus tik savo jėgomis ūkio nesukursi“.

„Aš jau šiek tiek prasitariau – išmokos jauniesiems ūkininkams ateinančio programinio laikotarpio metu bus šiek tiek didesnės. Jauniesiems teiksime prioritetą ne tik žodžiais“, – tikino A.Palionis.

Parama – pagal ūkio dydį

 

Žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ vadovas  Jonas Kuzminskas pasidžiaugė, kad ŽŪM pritaria ūkininkų pasiūlymams keisti Kooperatinių bendrovių įstatymą. LR ŽŪR tarybos nariai palankiai vertino ir ŽŪM planus paramą pagal KPP programas skirstyti įvertinant ūkių dydžius.

„Mes sieksime paramos didesnės plėtros. Tikiuosi, kad Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas jau šį mėnesį pristatys tokio skirstymo pagal veiklos rūšis ir pagal ūkių dydžius projektą. Įvertinti pateiksime visiems socialiniams partneriams“, – žadėjo A.Palionis.

Šiai idėjai pritarė Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos vadovas Vidas Juodsnukis: „Lietuvoje smulkieji ūkiai nyksta, bet jų vis dar yra apie 100 tūkst., taigi yra apie 300 tūkst. gyventojų, kurie galėtų užsiimti žemės ūkiu ir iš šios veiklos išgyventi. Reikia ne tik finansinės paramos, bet ir iš esmės kitaip veikiančios konsultavimo sistemos. Pavyzdžiui, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba dirba tik su stambiaisiais ūkiais. Reikia kurti efektyviai veikiančią smulkių ir vidutinių ūkių konsultavimo sistemą. Suprantu, kad tam priešinsis stambiųjų ūkininkų organizacijos – todėl jų ir nėra prie šio stalo“.

„Naujojo ES paramos laikotarpio metu siūlau kiekvienam ūkininkui skirti vadinamąjį konsultavimo paslaugų krepšelį. Kiekvienas ūkininkas galės konsultavimo paslaugomis pasinaudoti pats, bet galės ir pasinaudoti, pavyzdžiui, per asociacijas ar tiesiog susibūrę keli ar keliolika ūkininkų“, – atskleidė idėją A.Palionis.

 

Dėl afrikinio kiaulių maro

 

Daug laiko susitikime skirta diskusijai dėl toliau plintančio Afrikinio kiaulių maro (AKM).

Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos atstovas Algimantas Lūža prašė, kad ŽŪM, kartu su AM inicijuotų vieningą nuomonę ir veiksmų planą dėl AKM ir paukščių gripo.

LR ŽŪR tarybos posėdyje aptartos galimybės dėl nuostolių kompensavimo AKM III zonoje esantiems ūkiams. Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorius Algis Baravykas sakė, kad per tris metus kiaulininkystės ūkiai patyrė apie 900 tūkst. EUR nuostolių.

Ministras abejojo dėl galimybių kompensuoti tiek nuostolių, esą jų dalį kiaulių augintojai atgavo dėl 2019 – aisiais padidėjusių kiaulienos kainų.

„Manau, kad dalį lėšų turime pasilikti iššūkiams 2020 – aisiais kompensuoti“, – sakė A.Palionis.

Vis dėlto, LR ŽŪR taryba nusprendė kreiptis į Vyriausybę ir ŽŪM, prašydama rasti lėšų kompensuoti nuostolius, kuriuos ne dėl savo kaltės iki šiol patiria į AKM III zoną patekę biologinę saugą užtikrinantys kiaulininkystės ūkiai. Be to, prašoma ieškoti ryžtingesnių ir ilgalaikių problemos sprendimo būdų, siekiant užkirsti kelią tolimesniam AKM plitimui savo reikmėms kiaules auginančiuose ūkiuose.

 

LR ŽŪR pozicija dėl NEKS veiksmų plano

 

Nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų (NEKS) 2021-2030 m. planą LR ŽŪR tarybos posėdyje pristatė ŽŪM Tvarios žemės ūkio gamybos politikos grupės vyresnysis patarėjas Saulius Jasius.

Priminsime, kad LR Vyriausybė, 2019 m. gruodžio mėn. 30 d. pritarė atnaujintam NEKS veiksmų 2021-2030 m. planui. Jame numatyti artimiausio dešimtmečio Lietuvos veiksmai kovojant su klimato kaita. Šis planas buvo pateiktas Europos Komisijai, kuri iki 2020 m. birželio mėnesio turėtų jį įvertinti.

LR ŽŪR taryba, atsižvelgdama į LR ŽŪR narių pateiktas pastabas bei pasiūlymus, nusprendė kreiptis į ŽŪM ir AM, kad NEKS būtų tobulinamas, kad numatomų priemonių įgyvendinimui žemės ūkio sektoriuje būtų užtikrintas pakankamas finansavimas.

Kiti klausimai

 

Tarp svarbiausių klausimų – XIX – asis ŽŪR suvažiavimas. Susitarta jį surengti šių metų kovo 27 d.

 

Tarybai buvo pateikta ataskaita apie protesto akciją, organizuotą Briuselyje, 2019 m. gruodžio 12 d.

Lietuvos ir Lenkijos žemės ūkio rūmų organizuotos protesto akcijos prisijungė Čekijos ir Slovakijos  žemės ūkio rūmų atstovai bei Latvijos žemdirbių savivaldos atstovai.

 

Protesto akcijoje dalyvavo LR ŽŪR nariai:

Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos (LJŪJS) pirmininkas ir vicepirmininkė Linai Meilutė –Datkūnienė

Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos (LEŪA) pirmininkui Saulius Daniulis

Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos (LMGAGA) valdybos narys Vytautas Barkauskas

Šakių ir Ukmergės rajonų žemdirbių asociacijų atstovai,

Ūkininkai iš Rokiškio, Telšių, Biržų, Šilalės, Prienų, Ukmergės, Švenčionių, Kelmės rajonų ir Rietavo sav.

 

Protesto akciją finansiškai parėmė LR ŽŪR organizacijos:

 

Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija

Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“

Lietuvos ekologinių ūkių asociacija

Lietuvos daržovių augintojų asociacija

Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga

Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija

Nepalankių ūkininkauti žemių naudotojų asociacija

Šakių rajono žemdirbių asociacija

Ukmergės rajono žemdirbių asociacija

Ignalinos rajono žemdirbių asociacija

 

 

Rajonų savivaldybės, Žemės ūkio kooperatyvai, rajonų ūkininkų sąjungos, verslo įmonės, ūkininkai ir kaimo gyventojai:

Rokiškio rajono savivaldybė

Žemės ūkio kooperatinė bendrovė „Pieno gėlė“

Žemės ūkio kooperatyvas „Kulvos žemė“

Telšių rajono ūkininkų sąjunga

Lietuvos ūkininkų sąjungos Panevėžio skyrius

Lietuvos ūkininkų sąjungos Prienų skyrius

Šakių ūkininkų sąjunga

AB „Rokiškio sūris”

UAB „Agrokoncernas”

129 ūkininkai ir/ar kaimo gyventojai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.