LR ŽŪR vadovai dalinasi nuveiktais darbais ir ateities įžvalgomis