LŠŪS vicepirmininkė: nuo šeimos ūkių priklauso Lietuvos kaimo ateitis ir gyvybingumas

2023 m. vasario 21 d. Kalvarijos savivaldybėje įvyko Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) organizacijos – Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos (LŠŪS) organizuota konferencija „Šeimos ūkių perspektyvos Lietuvoje“, kurią atidarė Lietuvos žemės ūkio rūmų (ŽŪR) pirmininkas dr. Arūnas Svitojus ir Lietuvos šeimos ūkių sąjungos vicepirmininkė Eglė Markevičiūtė.

„Šeimos ūkininkams ne vis vien, kaip mes gyvensime ateityje, kaip nugyvensime šiuos metus, kaip gyvensime po 2023-2027 m. programinio laikotarpio. Artėja pasėlių deklaravimo pradžia, sistema keičiama iš pagrindų, daug naujovių, todėl kyla daug klausimų ir nerimo, trūksta informacijos, todėl noriu pakviesti jungtis į LŠŪS, kuri atstovauja šeimos ūkių interesams. Už mus niekas kitas nepastovės ir neapgins, o vietos po saule turi būti visiems  – tiek smulkiems, tiek stambiems ūkiams. Šeimos ūkiai turi išlikti ir būti gyvybingi ir gyventi galvas iškėlę, nes šeimos ūkininkai yra tarsi nišiniai ūkiai, kurie dirba tose teritorijose, tuose sklypuose, kuriuose dėl tam tikrų apribojimų, gamtinių sąlygų specifikos yra nepatrauklūs stambiems ūkininkams,  labai didelė dalis šeimos ūkių gamina ne žaliavą, o galutinį produktą, taip sukurdami mūsų šaliai didesnę pridėtinę vertę  ir nuo šeimos ūkių priklauso Lietuvos kaimo ateitis ir gyvybingumas. Į smulkų ūkį turėtų būti žiūrima kaip į tam tikrą ekonominį – socialinį elementą šalyje, kuris prisideda prie šalies visuomenės gyvenimo kokybės lygio pakilimo”, – konferenciją pradėjo LŠŪS vicepirmininkė Eglė Markevičiūtė.

Žemės ūkio ministerijos kancleris Valdas Aleknavičius pasveikino LŠŪS konferencijos dalyvius ir pažymėjo, kad šeimos ūkininkai yra svarbus socialinis partneris, kuris atstovauja smulkiems ir vidutiniams šeimos ūkiams, todėl jų siūlymai ir atstovavimas labai reikalingas žemės ūkio ministerijoje.

ŽŪR pirmininkas dr. A.Svitojus pasidalino informacija iš ES Copa-Cogeca vasario 15-17 dienomis vykusio prezidiumo posėdžio, kuriame ES Žemės ūkio komisaras Janušas Voicechovskis pristatė BŽŪP įgyvendinimo eigą. „Komisaras paminėjo neraminančias tendencijas: nuo 2010 iki 2020 Europoje prarasta net 9 milijonai ūkininkų. Net tokiose stipriose šalyse, kaip Olandija – ūkininkų sumažėjo 27 proc., Lietuvoje – daugiau kaip 50 proc. Per dieną Europa praranda apie 800 ūkių. Dar svarbiau ir grėsmingiau, kad prarandami reikalingiausi – mišrūs ūkiai, todėl ES ieško būdų, kaip tokiems ūkiams padėti. Europos Komisarui J. Voicechovskio pasiteiravau dėl aukštų trąšų kainų, problemų grūdų rinkose, ir aišku dėl Baltijos šalims – Lietuvai, Latvijai, Estijai, o taip pat ir Lenkijai šiandien paties aktualiausio klausimo – žaliavinio pieno kainų kritimo, kai gaunama kaina nepadengia savikainos išlaidų. Problema ypač aktuali smulkių ir vidutinių pieno ūkių savininkams, nes jiems tai yra išlikimo klausimas. Manau, kad būtų reikalingi intervenciniai sviesto, pieno miltų pirkimai, nes būtina stabilizuoti pieno rinką, ieškoti kitos paramos bei užtikrinti tinkamas sąlygas pieno ūkių išgyvenimui. Taip pat pasiūliau Komisarui susitikti su visų Baltijos šalių žemdirbių savivaldos lyderiais drauge ir imtis priemonių problemoms spręsti. Copa-Cogeca posėdžiuose nuomonėmis pasikeitėme su EK vykdomuoju viceprezidentu ir ES Prekybos komisaru Valdžiu Dombrovskiu, kuris pristatė prekybos, žemės ūkio ir žemės ūkio kooperatyvų galimybes ir iššūkius, pristatė vykstančius prekybos pokyčius, naujus prekybinius susitarimus su Australija, Meksika ir kitomis šalimis. Taigi šeimos ūkiai yra svarbūs kaimo gyvybingumui visoje Europoje. LŠŪS  skaičiuoja jau 23-ius veiklos metus, todėl turime gražų įdirbį ir nuo mūsų atstovavimo šeimos ūkiams priklauso visos šalies kaimo gyvybingumas“, – kalbėjo dr. A.Svitojus.

Kalvarijos savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjas Darius Kuprelevičius apžvelgė žemės ūkio ir melioracijos situaciją savivaldybėje.

Lenkijos Respublikos Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas pasidalino Lenkijos šeimos ūkių gyvenimo ypatumais ir kooperacijos galimybėmis.

Žemės ūkio  kooperacijos ir trumpųjų grandinių perspektyvas Lietuvoje apžvelgė Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė Dalia Matukienė ir Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ valdybos pirmininkas, Žemės ūkio kooperatyvo „Pieno gėlė“ valdybos pirmininkas Jonas Kuzminskas.

Ekologinio ūkininkavimo galimybes, perspektyvas ir naudą bei Nacionalinės maisto kokybės sistemą pristatė Ekoagros antro sertifikavimo skyriaus vadovas Timas Trubila.

NMA Kontrolės departamento Tiesioginės paramos kontrolės skyriaus vedėjas Aušrius Kučinskas pristatė galimybes pasinaudoti parama šeimos ir smulkiems ūkiams 2023 ir vėlesniais metais bei 2023 m. deklaravimo ypatumus ir automatinę laukų nuolatinio stebėjimo sistemą  ALNSIS.

Konferencijos dalyviai priėmė rezoliuciją dėl žemės ūkio paskirties žemės (valstybinės ir privačios) įsigijimo, dėl Tiesioginių išmokų bazinės dalies ribojimo klausimo – numatyti 60 tūkst. Eurų tiesioginių išmokų ribą, dėl paramos specializuotai kooperacijai žemės ir miškų ūkyje, dėl konsultavimosi galimybių smulkiems ir vidutiniams šeimos ūkiams bei jauniesiems ūkininkams bei pieno sektoriaus problemos sprendimo. Rezoliucija bus pateikta atsakingoms valstybės institucijoms.