facebook

Sveikiname Lietuvos ūkininkų sąjungos vadovybę

Nuoširdžiai sveikiname Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininką Joną Talmantą ir vicepirmininkus – Liliją Šermukšnienę, Marytę Lukaševičienę, Raimundą Juknevičių ir Rimantą Kubiliūną bei Prezidiumo narius, išrinktus liepos 19 d. įvykusiame XXIX-ajame LŪS suvažiavime.

Linkime konstruktyvaus ir ūkininkus konsoliduojančio darbo.

Žemės ūkio rūmų organizacijų vardu – l. e. p. Žemės ūkio rūmų pirmininkas Sigitas Dimaitis

Įvyko LŪS XXIX-asis suvažiavimas

Liepos 19 d. Anykščių kultūros centre įvyko Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) XXIX-asis suvažiavimas, kuriame buvo aptarti organizacijos veiklos rezultatai, svarstomos narių keliamos problemos, diskutuojama dėl LR Vyriausybės pateikto konsultacinio dokumento „Mokesčių ir socialinės sistemos tobulinimas“, dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonių ir Bendrosios žemės ūkio politikos ateities, rengiama ir tvirtinama rezoliucija. Skaityti daugiau..

Mokymai apie Darbo kodekso pakeitimus

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su socialiniais partneriais – Lietuvos žemės ūkio rūmais, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos darbdavių konfederacija įgyvendina projektą „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą“ (Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-01-0001) bei kviečia dalyvauti įvairiose veiklose, kuriomis siekiama skatinti profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimą, sudaryti sąlygas socialinių partnerių interesų derinimo kokybei užtikrinti. Skaityti daugiau..