facebook

All posts by Sonata Kisielienė

Sezoniniams darbams nudirbti pasinaudokite paslaugų kvitais

Primename, kad 2013 m. balandžio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas (toliau – Įstatymas), kuriuo yra sudarytos galimybės asmenims supaprastinta tvarka teikti atlygintinas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, kurios yra laikino pobūdžio arba vienkartinės ir kurioms teikti nereikalingi specialūs įgūdžiai, kvalifikacija, leidimai, pažymėjimai. Skaityti daugiau..

Pieno supirkimo kaina

2017 m. liepos mėnesį vidutinė natūralaus (4,00 proc. riebumo ir 3,21 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 277,4 Eur už t. Per liepos mėnesį vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina padidėjo 4,1 proc. (š. m. birželį ji buvo 266,4 Eur už t). Vidutinė bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina š. m. liepos mėnesį, palyginti su birželiu, padidėjo 5,3 proc. ir buvo 238,3 Eur už t. Skaityti daugiau..