Category Archives: Naujienos

Apdovanotas LPGA vadovas J.Vilionis

LPGA tarybos pirmininkas Jonas Vilionis: Lietuvos karvių banda pasipildė ypatinga karve.

Birželio 30-ąją Liuksemburge visos ES pieno gamintojus jungianti Europos pieno taryba (EMB) tradiciškai apdovanojo labiausiai pieno sektoriui nusipelniusius asmenis. Trečius metus iš eilės vykusiuose „Golden Faironika“ apdovanojimuose už ypatingus pasiekimus ir indėlį kovojant su pasauline pieno krize pagerbti itin nusipelnę politikas, organizacija bei ūkininkas. Už nenuilstamą kovą dėl sąžiningų pieno supirkimo kainų ūkininkų kategorijoje šiemet apdovanotas Lietuvos pieno gamintojų asociacijos tarybos pirmininkas Jonas Vilionis. J. Vilionio karvių bandą papildžiusi auksinė Faironika simbolizuoja atsidavimą sąžiningai ir tvariai žemės ūkio gamybai. Skaityti daugiau..

Dėl ūkininko ūkio įstatymo pakeitimo

Liepos 5 d. Vyriausybės posėdyje bus svarstomas klausimas „Dėl Ūkininko ūkio įstatymo Nr. VIII-1159 6, 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-16-1060) (16-4007(3))“. Siekiant, kad Ūkininkų ūkių registre būtų aktuali informacija ir jame registruojami tik faktiškai veikiantys ūkiai, o žemės ūkio statistikoje neatsirastų neaktyvių ūkių duomenų, šiame įstatymo projekte numatyta įtvirtinti reikalavimą ūkininkams kartą per kalendorinius metus atnaujinti duomenis apie ūkininko ūkio veiklą (plačiau priede): Dėl ūkininko ūkio įstatymo_ZUM

Žemės ūkio rūmai šiuo klausimu poziciją pateikė Žemės ūkio ministerijai dar 2016 m. balandžio 11 d.  Su raštu galte susipažinti ČIA: 1 03_0339_0001

Dėl moduliacijos sumažintų TI teks palaukti

Žemės ūkio rūmai sulaukė Žemės ūkio ministerijos persiųsto rašto, kuriame pažymima, kad birželio 20 d. vykusių derybų dėl 2017 m. Žemės ūkio ministerijos valdymo srities asignavimų, buvo priimtas sprendimas dėl moduliacijos sumažintų nacionalinių tiesioginių išmokų už 2012 m. klausimo svarstymą perkelti į kitus metus. Susipažinti su raštu galite ČIA:  Moduliacija_ZUM