facebook

Ekologinės ir tausojančios aplinką gamybos komitetas

EKOLOGINĖS IR TAUSOJANČIOS APLINKĄ GAMYBOS KOMITETO VEIKLOS NUOSTATAI


Komiteto Pirmininkas – Saulius Daniulis

Pirmininko pavaduotojas – Vidas Juodsnukis

Nariai:

Elena Žilinskienė

Juozas Jankauskas

Algirdas Valaiša

Zofija Cironkienė

Valerija Gražinienė

Darius Kviklys

Adolfas Jasinevičius

 

Facebook komentarai

komentarų(ai)