facebook

LKAA SUSITIKIMO SU MINISTRU PIRMININKU DĖL AKM VALDYMO REZULTATAS

Liepos 21 d. Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos (LKAA) direktorius Algis Baravykas, tarybos pirmininkas Jonas Žultauskas, tarybos nariai Kęstutis Vaicekauskas ir Aivaras Urba, Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos direktorius Egidijus Mackevičius ir Lietuvos  žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Sigitas Dimaitis susitiko su Ministru Pirmininku Algirdu Butkevičiumi, žemės ūkio ministre Virginija Baltraitiene ir VMVT direktoriumi Jonu Miliumi aptarti afrikinio kiaulių maro valdymo. Skaityti daugiau..

Jaunųjų ūkininkų susitikimas su F.Hoganu

Liepos 18-19 d. Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos (LJŪJS) tarptautinių projektų vadovas dalyvavo CEJA (Europos Sąjungos jaunųjų ūkininkų organizacijos) generalinėje asamblėjoje. Susitikimo dieną CEJA Prezidentas Alanas Jagoe (Alan Jagoe) informavo, jog LJŪJS tapo pilnateise CEJA nare ir igijo balsavimo teisę.

Vykusio prezidiumo posėdžio metu, jame dalyvavęs Europos Sąjungos Komisaras žemės ūkiui ir kaimo plėtrai Filas Hoganas (Phil Hogan) pasveikino LJŪJS prisijungus prie CEJA ir pasidžiaugė, kad galėsime aktyviai prisidėti prie jaunesnio ir inovatyvesnio žemės ūkio sektoriaus plėtros ES šalyse ir siekti geresnių gyvenimo, darbo sąlygų jauniems asmenims, ūkininkaujantiems kaimo regionuose bei paragino Lietuvos jauniesiems ūkininkams iškilus problemų, kreiptis tesiogiai į F.Hoganą.

Susitikimo metu ūkininkai  išreiškė savo nerimą ir nusivylimą dėl sudėtingų sąlygų jauniems žmonėms pradėti ūkininkauti ES, politinių priemonių nestabilumo, finansavimo stokos.

Diskutuojant apie „Brexit“ , F, Hoganas užtvirtino, kad iki 2020 m. ES Jungtinės Karalystės pasitraukimas nepaveiks, kadangi iki to laiko biudžeto perskirstymas nėra numatomas.

Atsakydamas į klausimą, kas laukia ES po 2020 m., F. Hoganas prašė suprasti, kad kol kas apie tai kalbėti yra sunku, kadangi neaišku, kokie santykiai sies ES su Jungtine Karalyste ateityje.

LJŪJS informacija

 

Skaityti daugiau..

LKAA susitikimas su Ministru Pirmininku

Š.m. liepos 21 d. 16 valandą Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos atstovai, kartu su Lietuvos mėsos perdirbėjų ir Lietuvos Žemės ūkio rūmų atstovais susitinka su Ministru Pirmininku Algirdu Butkevičiumi aptarti afrikinio kiaulių maro valdymo.

Matydami, kad prisidengiant artėjančių rinkimų iššūkiais ir painiojant politiką su realia ypač pavojingos ligos grėsme galime negrįžtamai prarasti afrikinio kiaulių maro viruso kontrolę, bei patirdami nuostolius dėl netvarkingų ir nesukontroliuojamų kiaulių laikytojų kaltės, o taip pat matydami niūrią mėsos gaminių eksporto perspektyvą, dar kartą kreipiamės į Ministrą Pirmininką ieškoti sprendimų. Skaityti daugiau..

Sveikiname naują kooperatyvų konfederacijos pirmininką

Sveikiname naujai išrinktą Lietuvos kooperatyvų konfederacijos tarybos pirmininką Ramūną Stonkų.

Liepos 19 d. Lietuvos kooperatyvų konfederacijos tarybos pirmininku išrinktas Asociacijos Lietuvos kredito unijos (ALKU) valdybos pirmininkas Ramūnas Stonkus. 2014 m. birželio 20 d. Kooperatinė bendrovė Lietuvos kooperatyvų sąjunga (Lietkoopsąjunga), asociacija Lietuvos kredito unijos (ALKU), Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“  ir Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija įsteigė konfederaciją, kurios tikslas –  atstovauti nariams šalies ir tarptautiniu mastu  ir paspartinti kooperacijos plėtrą Lietuvoje.