facebook

Žemės ūkio rūmai už pažangų ūkininkavimą

Žemės ūkio rūmai 2017 m. sausį pradėjo įgyvendinti projektą „Žemdirbių kompetencijų tobulinimas“, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“.  Projekto pagalba bus apmokyta per 2 tūkst. ūkininkų/žemės ūkio veiklos subjektų pagal 4 mokymo programas: „Kompleksinės paramos reikalavimai (valdymo reikalavimai)“, „Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas“, „Aplinkosauga ir tręšimo planavimas“, „Ūkinės veiklos planavimas ir finansavimo galimybės“. Mokymai vyksta atskiruose šalies rajonuose, kuo arčiau ūkininkų namų. Skaityti daugiau..

Informacija gyvulių laikytojams, norintiems gauti susietąją paramą už gyvulius

2017 m. balandžio 10 d. prasidėjo žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas. Paraiškos priimamos iki birželio 6 d. Tačiau daugelis valdų valdytojų, pildydami paraiškas, pamiršta pažymėti, kad prašo susietosios paramos už mėsinis galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas. Skaityti daugiau..

V. Žliobienė: „Turtėkime ir toliau klestėkime”

Gegužės 3 d.  Raudondvario dvare įvyko Lietuvos ūkininkių draugijos (LŪD) konferencija „Moteris – kaimo plėtroje“, skirta organizacijos atkūrimo 25-mečio paminėjimui.  Jubiliejinę konferenciją atidarė LŪD pirmininkė Virginija Žliobienė, kuri trumpai apžvelgė organizacijos įkūrimo ištakas ir 1992 m. atkūrimo iniciatorius ir istoriją.  Skaityti daugiau..