facebook

Prezidiumas

Žemės ūkio rūmų Prezidiumo DARBO REGAMENTAS

Žemės ūkio rūmų Prezidiumo nariai:

  1. Edvardas Gedgaudas
  2. Adolfas Jasinevičius
  3. Algis Baravykas
  4. Zofija Cironkienė
  5. Romas Majauskas
  6. Jonas Sviderskis
  7. Česlovas Tallat-Kelpša
  8. Vidas Juodsnukis
  9. Sigitas Dimaitis

Facebook komentarai

komentarų(ai)