facebook

Projektai

ŽEMDIRBIŲ IR KITŲ KAIMO GYVENTOJŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS (2019-2020 M.)

INTENSYVAUS PIENO ŪKIO SISTEMŲ, MAŽINANČIŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ EMISIJAS, ĮGYVENDINIMAS (2018-2020 M.) 

ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ MAŽINIMAS PIENINĖJE GALVIJINKYSTĖJE DIEGIANT INOVATYVIAS BANDOS VALDYMO, GENETIKOS GERINIMO IR ŠĖRIMO TECHNOLOGIJAS (2019-2020 M.)

KOKYBIŠKOS SĖKLINĖS MEDŽIAGOS PARUOŠIMAS SIEKIANT MAŽINTI PRODUKCIJOS SAVIKAINĄ, DIDINTI PRODUKTYVUMĄ IR GERINTI PRODUKCIJOS KOKYBĘ (2019-2020 M.)

PORAVIMOSI ELGSENOS SUTRIKDYMAS – INOVATYVUS METODAS OBUOLINIO VAISĖDŽIO (CYDIA POMONELLA) BIOKONTROLEI (2019-2021 M.)

ĮVYKDYTI PROJEKTAI

ŪKININKŲ IR KITŲ ASMENŲ, UŽSIIMANČIŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA, KONSULTAVIMAS (2018 m. gegužė -rugsėjis)

ŪKININKŲ IR KITŲ ASMENŲ, UŽSIIMANČIŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA, KONSULTAVIMAS (2018 m. vasaris-balandis)

DIRVOS STRUKTŪROS IR KOKYBĖS GERINIMAS (ATSTATYMAS), NAUDOJANT MIKROORGANIZMUS. AZOTO JUNGINIŲ EMISIJOS MAŽINIMAS, IŠSAUGANT AUGALŲ PRODUKTYVUMĄ, NAUDOJANT NAUJOS KARTOS MIKROELEMENTUS (2017 – 2019 M.)

PIENO ŪKIŲ EKONOMINIO POTENCIALO VERTINIMO SISTEMOS NAUDOJIMAS, SIEKIANT MAŽINTI PRODUKCIJOS SAVIKAINĄ, DIDINTI PRODUKTYVUMĄ BEI GERINTI PRODUKCIJOS KOKYBĘ (2017 – 2018 M.)

MIKROBIOLOGINIŲ PREPARATŲ PRITAIKYMAS DARŽOVIŲ PRODUKTYVUMUI IR ATSPARUMUI FITOPATOGENAMS DIDINTI BEI DIRVOŽEMIO EKOSISTEMOS BŪKLEI PAGERINTI (2017 – 2018 M.)

ŽEMDIRBIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS (2017- 2018 M.)

INTEGRUOTOS TIKSLIOSIOS AUGALININKYSTĖS SISTEMOS NAUDOJIMAS SIEKIANT MAŽINTI PRODUKCIJOS SAVIKAINĄ, DIDINTI PRODUKTYVUMĄ IR GERINTI PRODUKCIJOS KOKYBĘ (2017- 2018 M.)

 KAIMO GYVENTOJŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS (2016-2017 M.) 

TVARTŲ IR GALVIJŲ KOMPLEKSŲ HIGIENIZAVIMAS IR BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS TAIKANT BIOTECHNOLOGINIUS METODUS_2012

PRANEŠIMAS Biotechnologiniai produktai žemės ūkiui

PRANEŠIMAS Kvapai, jų prevencija ir šalinimo galimybės

PAŽANGIŲ BIOTECHNOLOGINIŲ KOMPOZICIJŲ IR NATŪRALIŲ PREPARATŲ NAUDOJIMAS NAMINIŲ GYVŪNŲ (KARVIŲ, KIAULIŲ, PAUKŠČIŲ IR ŽVĖRELIŲ) AUGINIMUI_2013

SPECIALIŲ PROBIOTINIŲ KOMPOZICIJŲ NAUDOJIMAS IŠSKIRTINĖS KOKYBĖS PRODUKTŲ (VAISIŲ,DARŽOVIŲ IR GRŪDŲ) GAMYBOJE_2014

REKOMENDACIJOS. SPECIALIŲ PROBIOTINIŲ KOMPOZICIJŲ NAUDOJIMAS IŠSKIRTINĖS KOKYBĖS PRODUKTŲ (VAISIŲ,DARŽOVIŲ IR GRŪDŲ) GAMYBOJE. DARŽOVIŲ PROBIOTIKŲ REKOMENDACIJOS.

VERSLUMO VIZIJA – METODAI IR PRIEMONĖS ŪKININKŲ VADYBOS GEBĖJIMAMS STIPRINTI VIDURIO IR RYTŲ EUROPOJE (ISM+ PROJEKTAS) (2015-2018 M.)

PAŽANGIAI EUROPOS SĄJUNGAI IR LIETUVAI – PAŽANGŪS MOKYTOJAI (2018 M.)

 

 

Facebook komentarai

komentarų(ai)