facebook

PROJEKTAS-KONKURSAS „AUGINU LIETUVAI!”

Žemės ūkio rūmai, drauge su Lietuvos savivaldybių asociacija inicijuoja projektą „Auginu Lietuvai!“ (toliau – Projektas), skirtą Lietuvos šimtmečiui paminėti.

Projekto idėja – padovanoti 100 šiltnamių miestų ir rajonų ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, ar globos namams.

Projekto tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo domėjimąsi žemės ūkiu, verslo ir karjeros galimybėmis bei įvairiomis ūkininkavimo alternatyvomis, skatinti užimtumą bei stiprinti motyvaciją. Šiam tikslui pasiekti reikšmingu tampa realių pavyzdžių pateikimas, kaip galima sėkmingai sukurti verslą žemės ūkyje, kodėl yra patrauklu gyventi ir dirbti kaime tarp savo bendruomenės narių ir kaip gali maloniai džiuginti pasiekti darbo rezultatai.

Projekto dalyviai – Projekte dalyvavo mieste ar rajone veikiančios ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir globos namai, kurios turi nuosavybės ar panaudos teise priklausančios žemės. Projekto dalyviai iki 2018 m. kovo 30 d., el. paštu s.svoilaite@zur.lt, siuntė fotonuotraukas tema „Auginu pats – auginu Lietuvai“, kurioje atsispindėjo vaikų santykis su kaimu, žemės ūkiu, žemės ūkio darbais.

Konkurso nugalėtojai buvo atrinkti organizuojant fotonuotraukų konkursą – „Auginu Lietuvai!“ Nugalėtojų išaiškinimui buvo pasitelkta Žemės ūkio rūmų Facebook paskyra www.facebook.com/zemesukiorumai/ . Vaikų darželių, ar globos namų fotokonkurso nugalėtojams – pagal daugiausiai simpatijų (patiktukų) sulaukusių nuotraukų skaičių, bus padovanotas ir sumontuotas šiltnamis. Balsavimas vyko iki 2018 m. balandžio 8 d.

Kiekviena prie Projekto įgyvendinimo prisidėjusi organizacija bus viešinama ŽŪR interneto svetainėje www.zur.lt ir Facebook paskyroje www.facebook.com/zemesukiorumai/, taip pat miestų ir rajonų savivaldybių, rėmėjų, ŽŪR organizacijų internetinėse svetainėse, Respublikinėje ir rajono spaudoje. Taip pat prie šiltnamio centralizuotai pagamintos informacinės lentelės (42×59 cm) su organizatorių, savivaldybių ir kitų rėmėjų logotipais. Prie projekto įgyvendinimo prisidėję asmenys/įmonės/rėmėjai bus pakviesti į šiltnamio įteikimo/atidarymo renginį.

>>Projekto nuostatai>>

 


>>Projekto ataskaitos forma>>

>>Šiltnamio techninė specifikacija>>