facebook

Projektas „Pažangiai Europos Sąjungai ir Lietuvai – pažangūs mokytojai“

Žemės ūkio rūmai įgyvendina projektą „Pažangiai Europos Sąjungai ir Lietuvai – pažangūs mokytojai“ finansuojamą iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonę Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 „Komunikacija apie ES investicijas“. Dalyvaujantys Europos Sąjungos projekte pedagogai gerai supranta, kad norėdami mokyti ir patys privalo mokytis, kad prisidėtų prie pažangios Lietuvos ir Europos ateities kūrimo.

Projekto tikslas – viešinti ES investicijų naudą ir informuoti žemės ūkio sektoriaus profesijos mokytojus apie kompetencijų tobulinimo galimybes ir prisidėti prie Komunikacijos strategijos „Pažangi Lietuva“ krypties įgyvendinimo. Įgyvendinant projektą „Pažangiai Europos Sąjungai ir Lietuvai – pažangūs mokytojai“ sukurtas video filmukas, parengtas reklaminis klipas, kuris transliuojamas nacionalinėje televizijoje ir radijuje bei suorganizuotas vienos dienos motyvacinis forumas/diskusija.

Projektu prisidedama prie ES investicijų žinomumo didinimo ne tik profesijos mokytojų, švietimo sektoriaus, socialinių partnerių, bet ir visos šalies mastu. Profesijos mokytojams tenkantis pažangaus, kvalifikuoto, nuolat tobulinančio savo kompetencijas, taikančio inovacijas vaidmuo – geriausia viešinimo kampanija ir motyvacija siekti pažangos ir kitiems mokytojams plačiaja prasme. Projekto pagalba bus užtikrinta ES investicijų į profesijos mokytojų kompetencijų tobulinimą ir motyvavimą nauda, parodant rezultatą – naujų kompetetingų naujos ir pažangios kartos specialistų, atitinkančių darbo rinkos poreikius, parengimą.

www.esinvesticijos.lt

Facebook komentarai

komentarų(ai)