facebook

RŪMŲ SUVAŽIAVIMAS

Aukščiausias Rūmų organas yra Rūmų suvažiavimas. Rūmų suvažiavimo kompetencijai priklauso:

  1. Nustatyti pagrindines Rūmų veiklos kryptis
  2. Priimti, keisti ir papildyti Statutą
  3. Rinkti ir atšaukti Rūmų pirmininką, vicepirmininkus, Revizijos komisiją, Procedūrų ir etikos komisiją, nustatyti Rūmų tarybos ir rūmų prezidiumo sudarymo bei atšaukimo tvarką, tvirtinti Rūmų tarybos sudėtį
  4. Tvirtinti Rūmų metinę finansinę atskaitomybę
  5. Tvirtinti Rūmų tarybos ir Revizijos komisijos ataskaitas
  6. Nustatyti Rūmų nario mokesčio ir kitų privalomų bei tikslinių įmokų dydį bei mokėjimo tvarką. TVARKA
  7. Reorganizuoti ar likviduoti Rūmus
  8. Suteikti Rūmų garbės nario vardą ir garbės pareigas

Facebook komentarai

komentarų(ai)