Marijampolės savivaldybės žemdirbių susitikimas su ministru B. Markausku

Liepos 20 d. Marijampolės savivaldybės žemdirbiai, savivaldybės ir seniūnijų specialistai, žemės ūkio bendrovių atstovai ir kaimo gyventojai susitiko su Žemės ūkio ministru Broniumi Markausku.

Susitikimo metu ministras B. Markauskas apžvelgė paskutinių savaičių nuveiktus darbus, susitikimų su žemdirbių savivaldos organizacijomis, ūkininkais, perdirbėjais, rezultatus. Susirinkusius į susitikimą ministras ramino, jog dėl vykdomų mokesčių, administracinių reformų bus tariamasi su suinteresuotų sričių atstovais, žemdirbių savivaldos lyderiais, ir tik po to bus priimami sprendimai. Ministras patikino, kad mokesčiai nebus didinami smulkiems ir vidutiniams ūkiams, o didesniems ūkiams mokestis bus diferencijuojamas, atsižvelgiant į gaunamą pelną.

Susirinkę ūkininkai teiravosi dėl pieno kainų – kodėl pieno supirkimo kaina ženkliai priklauso nuo parduodamo pieno kiekio, ar nebūtų įmanoma įvesti jos reguliavimą, kad nebūtų diskriminuojami mažą pieno kiekį parduodantieji ūkiai. Atsakydamas ministras B. Markauskas pažymėjo, kad pieno kainų reguliavimas – neįmanomas, o išeitis yra – tai smulkių ir vidutinių ūkių kooperacija, arba susijungimas į gamintojų grupes.

Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorius ir Lietuvos ūkininkų sąjungos Marijampolės skyriaus pirmininkas Sigutis Jundulas pažymėjo, kad bet koks jungimasis į vieningas organizacijas – jau yra atsvara prieš monopolinių perdirbimo bendrovių diktatą, tuo labiau, kad buvo skelbiamas šaukimas dalyvauti Kaimo plėtros programos priemonėje „Bendradarbiavimas“, pagal kurios priemonę „Smulkių ūkių bendradarbiavimas“ buvo pateikta tik 11 paraiškų, todėl iš 2017-iems  metams skirtų pinigų bus panaudota tik vienas ketvirtadalis lėšų. „Štai čia galėtų būti rezervas ateičiai – susijungus smulkiems ir vidutiniams ūkiams gauti paramą reikalingoms priemonėms įsigyti ir įgauti derybinę galią kalbantis dėl geresnių kainų“ – kalbėjo S. Jundulas.

Ūkininkai teiravosi ministro ir dėl žvėrių daromos žalos pasėliams, ypatingai komercinės medžioklės plotuose, kur medžiotojai yra reti svečiai, tuo tarpu žvėrys ten siautėja. B. Markauskas informavo, kad komerciniai medžioklės plotai bus aukciono būdu parduoti medžiotojų būreliams ir taip problema turėtų bent šiek tiek sumažėti.

Ministras aplankė vieną pažangiausių ne tik Suvalkijoje, bet ir visoje Lietuvoje įmonių – Padovinio žemės ūkio bendrovę, kur susipažino su inovatyviomis šėrimo, melžimo, mėšlo panaudojimo technologijomis, taikomomis karvių auginimo komplekse.

Gaila, kad į susitikimą su ministru atvyko nedaug žemdirbių. Apmaudu, kai žemdirbiai stebi įvykius iš šalies ir nenori prisidėti prie aktualių klausimų, ar problemų sprendimo.