Mieli ir brangūs Lietuvos žemės ūkio rūmų nariai, žemdirbiai, kaimo gyventojai ir socialiniai partneriai,

Šventų Kalėdų išvakarėse esame drauge su brangiausiais ir artimiausiais žmonėmis, dalijamės Kalėdaičiu ir pasijuntame esantys vienos šeimos nariai. Tokio bendrumo jausmo linkiu visai žemdirbiškai ir kaimiškajai bendruomenei ne tik švenčių dienomis, o ir kasdienybėje. Linkiu išminties,  kad mūsų gyvenimo neužgožtų smulkmenos, o atrastume ir atsiremtume į tikrąsias vertybes – tas, kurias gauname iš tėvų ir kurias privalome perduoti ateinančioms kartoms.

 

Kiekvienam iš Jūsų linkiu dvasios ramybės, kai atsiveria giliausi jausmai ir tariami šilčiausi žodžiai. Nuoširdžiai linkiu, kad ateinančiais metais mus gaubtų bei šildytų tikėjimas, meilė, viltis ir vienybė,  o mūsų tautą lydėtų šviesa ir tiesa. Lai kiekvienas mūsų būna tos šviesos, tiesos ir vienybės nešėjas – savo darbais, savo pilietiškumu ir bendruomeniškumu.

 

Praėję metai visiems žemdirbiams ir kaimo gyventojams parodė, kad mūsų susitelkimas, bendra veikla ir tikėjimas yra socialinio kapitalo pagrindas.

 

Nuoširdžiai dėkoju visiems Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų nariams, aktyviems Tarybos ir Prezidiumo nariams už iniciatyvas, siūlymus ir bendrą bei sutelktą darbą, kuris subrandino ne vieną  idėją.

 

Džiaugiuosi puikiu bendradarbiavimo su vietos ir užsienio socialiniais partneriais: valdžios, mokslo ir mokymo institucijomis, šalies rajonų savivaldybėmis, verslo ir jaunimo bendruomenėmis, ūkininkais.

 

Žemės ūkio rūmams metai buvo ypač derlingi ne tik aktyviu Tarybos ir Prezidiumo narių darbu, bet ir tarptautiniais renginiais: tarptautiniu atstovavimu žemdirbių ir kooperatyvų organizacijose, bendradarbiaujant su Lietuvos žemės ūkio ministerija buvo organizuota tarptautinė konferencija „Taikos duona“, kurioje dalyvavo net 12 šalių žemės ūkio sektoriaus politikos formuotojų,  įvyko tarptautinė konferencija kooperacijos plėtros, Bendrosios žemės ūkio politikos naujojo laikotarpio 2021-2027 m. klausimais, o metų pabaigoje buvo organizuota protesto akcija dėl nediskriminacinių sąlygų Lietuvos žemdirbiams, kurioje suvienijome net 5 šalių žemės ūkio rūmų ir žemdirbių savivaldos organizacijų pajėgas – Lietuvos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos, Latvijos.

 

Džiaugiuosi šiandien matydamas pažangius ūkininkus, kurie supranta, jog be mokymosi ir tobulėjimo bei inovacijų – nė žingsnio į priekį. Inovacijos žengia priekin sparčiai visuose sektoriuose: žemės ūkio, verslo, IT, skaitmeninimo, dirbtinio intelekto panaudojimo, žinių ir informacijos sklaidos, konsultavimo ir kt., todėl kiekvienas siekiantis neatsilikti nuo gyvenimo privalo žvelgti pirmyn ir nuolat tobulėti.

 

Žemės ūkio sektorius ir maisto pramonė – pagrindiniai ir didžiausi pasaulinės ekonomikos dalyviai, o investicijos į žemės ūkį yra laikomos pelningiausiomis ir darančiomis geriausią poveikį vystymuisi – ekonomikos augimui, apsirūpinimo maisto ištekliais ir kovai su skurdu.

 

Todėl noriu ne tik pasidžiaugti, kad būtent LR ŽŪR yra 2019 m. gegužės 9 d. EK įregistruoto Lietuvos Agro Space skaitmeninių  inovacijų cento (Agro Space DIH) viena steigėjų, bet ir tiesiogiai  su ūkininkais bendradarbiaujanti organizacija.

 

Žinia, metai nebuvo lengvi nei šalies, nei Europos Sąjungos politine prasme, nelepino žemdirbių ir orai. Tačiau naujų iniciatyvų įgyvendinimui reikia laiko ir jomis tikinčių žmonių – tokius aš matau Lietuvos žemdirbius ir kaimo gyventojus,  kurie yra ne tik darbštūs, tikintys savo ateitimi, auginantys pilietišką jaunąją kartą ir investuojantys į pačius kilniausius tikslus, bet ir išmintingi – tolerantiški, iniciatyvūs, atviri inovacijoms ir diskusijoms. Tik savo gražiais darbais, meile savo kraštui, kantrybe, supratimu bei tolerancija, visi drauge, galime pelnyti pasitikėjimą ir sukurti patrauklų ne tik žemdirbio ir kaimo gyventojo įvaizdį, bet ir parodyti koks nuostabus ir išskirtinis yra Lietuvos kaimas ir jame gyvenantys žmonės.

 

Nuoširdžiai sveikinu Jus šv. Kalėdų ir Naujųjų, 2020-ųjų, metų proga. Dėkoju Jums už sunkų ir atsakingą darbą, bendradarbiavimą, už pastangas kurti jaukų mūsų krašto įvaizdį. Nuo mūsų visų priklauso, koks kaimas yra šiandien ir kokia bus jo ateitis.

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus          

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.