Ministro dėmesys profesiniam mokymui

Balandžio 14 d. mokymo centre „Automobilis”, įsikūrusiame Raseiniuose, lankėsi Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas. Vizito metu ministras susipažino su mokymo baze – teorijos klasėmis,  laboratorijomis,  praktiniam mokymui skirtomis patalpomis bei inventoriumi.

Ministras stebėjosi,  jog per trumpą laikotarpį be valstybės paramos įrengtas šiuolaikiškas  profesinio mokymo centras. Su ministru buvo aptartos žemės ūkio specialistų rengimo aktualijos, tolimesnio bendradarbiavimo su žemės ūkio ministerija galimybės. Ministras paliko malonų įspūdį ir viltį, jog nuo šiol galime drąsiai dalintis problemomis bei iššūkiais, su kuriais susiduriame vykdydami mokymus.

UAB Mokymo centras „Automobilis“ įkurtas ir savo veiklą pradėjo 1989 metais kaip pirmoji privati vairavimo mokykla ir kooperatyvas Lietuvoje. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę kooperatyvas pervadintas į S. Girdžiaus firmą „Automobilis“. Nuo pat mokymo centro įsteigimo pagrindinė jo veikla buvo vairuotojų rengimas, įskaitant ir profesionalius vairuotojus. Plečiant veiklą nuo 2009 m. pradėti rengti visų kategorijų traktorininkai, o prisidedant prie nedarbo mažinimo ir darbuotojų perkvalifikavimo pradėtas vykdyti ir kitų specialybių profesinis mokymas. Šiandien mokymo įstaigoje, kuri nuo 2011 m. pervadinta į UAB Mokymo centras „Automobilis“, jau rengiama daugiau kaip 40 specialybių įvairios kvalifikacijos darbuotojų.

UAB Mokymo centras „Automobilis“ bendradarbiauja su Žemės ūkio rūmais rengiant traktorininkus.