Ministro patariamojoje taryboje – apie artimiausius darbus

Sausio 8 d. žemės ūkio ministras Giedrius Surplys sukvietė Patariamąją tarybą. Prasidedant naujiems metams drauge su viceministrais jis socialiniams partneriams pristatė karščiausius ministerijos darbus. Posėdyje dalyvavo ŽŪR pirmininkas dr. Arūnas Svitojus, vicepirmininkas Algis Baravykas, direktorius Sigitas Dimaitis.

Buvo akcentuotos kelios svarbiausios temos.

Pirmoji – dėl Žemės ūkio ir kaimo plėtros baltosios knygos. Ministras G.Surplys pasidžiaugė, kad dėl gautų paskutinių pastabų dokumento iš esmės koreguoti nereikės. Tikimasi, kad jau po savaitės strateginį dokumentą galima bus patvirtinti parašais. Susitarimą dėl žemės ūkio ir kaimo plėtros vizijos ateinančiam programavimo periodui turėtų pasirašyti atstovai iš trylikos institucijų, tarp jų Seimo Kaimo reikalų komiteto, žemdirbių organizacijų, mokslo įstaigų, Lietuvos savivaldybių asociacijos.

Žemės ūkio ministras taip pat pasidalijo žinia, kad su Vyriausybės vadovu Sauliumi Skverneliu sutarta dėl vienos opiausių problemų – melioracijos sistemos renovacijos. Darbus ketinama įveikti per dešimtmetį.

Šiuo metu yra svarstomi finansavimo šaltiniai. Būsimąjį Melioracijos fondą papildys lėšos iš valstybinės žemės nuomos. Be to, 20 mln. Eur melioracijos sistemai atnaujinti ketinama skolintis iš komercinių bankų. Ūkininkams bus pasiūlyta pasitelkti lėšas iš Kaimo plėtros programos (KPP), taip pat numatytos finansų inžinerijos priemonės.

Trečioji aktuali tema – efektyviai paskirstyti likusias paramos lėšas. Iš bendro šio finansinio periodo KPP voko (2,1 mlrd. Eur) paramos sutarčių sudaryta už 60 proc. lėšų, išmokėta 40 proc. visų lėšų.

Investicijoms į žemės ūkio valdas dvejiems metams lieka 100 mln. Eur. Šiemet bus skelbiami du kvietimai teikti paraiškas: kovo mėn. (pagal supaprastintą tvarką) ir rudenį (stambesniems projektams.

ŽŪM vadovybė akcentavo, kad yra atvira naujovėms, linkusi mažinti pareiškėjams keliamus reikalavimus, didesnį dėmesį numato skirti inovacijų sklaidai.

Gyvulininkystės srityje problema Nr.1 išlieka santykių pieno sektoriuje reguliavimas, siekiant diegti teisingesnį apmokėjimą už žaliavinį pieną. Rengiamas „Pieno“ įstatymas. Laukiama Europos arbitrų išvados, ar galima taikyti laisvesnę metodiką, nustatyti fiksuotą kainą. Pasak viceministrės Ausmos Miškinienės, tuomet už kilogramą pieno visi supirkėjai turėtų mokėti vienodą kainą.

Kita opiausia problema – afrikinis kiaulių maras. „Skauda širdį dėl didelių ir dėl mažų (ūkių)“, – nė vienos gamintojų grupės nenori išskirti viceministrė.

Ji atkreipė dėmesį, kad sausio mėnesį tiek vieniems, tiek ir kitiems kiaulių laikytojams bus pasiūlytos paramos priemonės. Stambesniems kiaulių augintojams, kaip ir pernai, – parama biosaugos priemonėms užtikrinti. O kiaulių laikymo atsisakantiems, alternatyvias ūkinių gyvūnų rūšis pasirenkantiems augintojams sudaryta galimybė teikti nebe vieną, o keturis prašymus (kiaules atsisakius auginti ketverius metus).

***

Posėdžio dalyviai pasidalijo mintimis ir apie kitas aktualijas.

Nebuvo nutylėta tema, susijusi su ŽŪM perkėlimu į Kauną. „Perkėlimas neturėtų trukdyti darbo kokybei. Tai pradedam jausti“, – pastebėjo ŽŪR vicepirmininkas A.Baravykas ir pateikė konkretų pavyzdį, kaip „pakibo ore“ dokumentas, iš ministerijos pasitraukus vienam specialistui.

Žemės ūkio ministras patikino, kad tie žodžiai jam labai patiko: persikraustymas tikrai neturi trukdyti darbo kokybei. Ministerijos specialistai privalo tinkamai atlikti pareigas iki paskutinės savo darbo dienos, ir jokios „rezistencijos“ čia negali būti. O tiems, kurie kritikuoja pasirengimą kraustytis į Kauną, ministras G.Surplys priminė, jog tai yra politinis sprendimas: „Tiesiog vykdau Vyriausybės programą“.

Viceministras Venantas Griciūnas, kuriam yra patikėti ministerijos perkėlimo reikalai, paminėjo konkrečius terminus: kovo mėnesį Kaune dirbs apie 20 žmonių; vasario mėnesį bus skelbiamas viešųjų pirkimų konkursas dėl patalpų; 2020 m. sausį–vasarį ŽŪM įsikurs Kaune.

ŽŪR pirmininkas dr. A.Svitojus palinkėjo ministerijai labiau siekti kokybės, aktyvesnio socialinio bendradarbiavimo. Remdamasis savo patirtimi jis patikino, kad ir sudėtingus klausimus, tokius kaip ministerijos perkėlimas, įmanoma išspręsti nevilkinant. Tinkamai pasiruošus ir efektyviai dirbant pakaktų ir dviejų mėnesių.