Ministro susitikimas su Jurbarko rajono žemdirbiais

Liepos 22 d. Jurbarko savivaldybės salėje įvyko Žemės ūkio ministro Broniaus Markausko susitikimas su rajono žemdirbiais.

Susirinko apie 100 rajono ūkininkų, bendrovių ir įmonių atstovų. Ministras trumpai išdėstė žemės ūkio aktualijas, pasidalino savo įžvalgomis ir pastebėjimais. Didelį dėmesį skyrė augančiai žemės ūkio paskirties žemės kainai. Jau keletas metų kai žemės pardavimo kaina sparčiai auga ir atskiruose rajonuose siekia net iki 10 tūkst. Eur už hektarą. Įvertinus dabar gaunamą pelną iš žemės ūkio veiklos, nesunku nustatyti, kad tai per didelė investicijos kaina. Pirkdami žemę ūkininkai ima paskolas, kurių vėliau nesugeba grąžinti ir tada iškyla bankroto grėsmė. Ministras ragino ūkininkus dirbtinai nesukelti žemės kainos.

Daug buvo kalbėta apie mokesčių reformą žemės ūkio srityje. Susirinkę žemdirbiai reiškė nepasitenkinimą pelno bei SODROS mokesčių taikymu ir lengvatų naikinimu.

Teiravosi žemdirbiai ir apie melioracijos problemų sprendimo galimybes. Ministras pripažino, kad tai yra sena ir opi problema ir kasmet ši problema vis didėja, todėl ministras informavo, kad yra planuojama melioracijos studiją, kur turėtų būti numatytas lėšų kaupimo fondas melioracijos atnaujinimui.

B.Markauskas pažymėjo, kad Žemės reforma iš esmės yra baigta, nors šioje srityje taip pat daug nesklandumų ir čia taip pat reikalingos Įstatymo pataisos dėl įsiterpusių valstybinės žemės sklypų pardavimo. Taip pat ministras pažymėjo, kad dar yra nemažai valstybinės žemės, kuri nėra prižiūrima ir neduoda naudos tiek, kiek galėtų, todėl pilnai užbaigus žemės reformą būtų tikslinga pardavinėti ir valstybinę žemę, nes žemdirbys yra geriausias jos šeimininkas.

Žemdirbiams pasiteiravus, kas laukia po 2020 metų, ministras prižadėjo derėtis, kad tiesioginės išmokos būtų suvienodintos su senųjų ES šalių.

Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorė Jurbarko rajone  Rūta Misevičienė