Ministro susitikimas su Mažeikių rajono žemdirbiais

Žemės ūkio ministras Giedrius Surplys tęsia susitikimų ciklą su įvairių rajonų valdininkais, žemdirbiais bei ŽŪR savivaldos organizatoriais. Prieš išeidamas atostogų ministras su Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) ir jai pavaldžių institucijų tarnautojų komanda lankėsi Žemaitijoje, Mažeikių rajone.

Žemės ūkio ministrą lydėjo grupelė ŽŪM tarnautojų bei VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinis direktorius  Sigitas Puodžiukas,  Nacionalinės žemės tarnybos direktorius Laimonas Čiakas, NMA ir kt. institucijų atstovai. Prie svečių galima prijungti ir Seimo narį Valių Ąžuolą. Į susitikimą su svečiais atvyko Mažeikių rajono savivaldybės vadovai bei žemės ūkio skyriaus tarnautojai, seniūnai bei ūkininkai.

Ministras G.Surplys tikino turintis vilčių surasti būdą, kad jo priimami sprendimai tenkintų žemdirbius ir visuomenę bei stambiuosius ir smulkiuosius ūkininkus. Tiesa, ministras nepasidalijo paslaptingąja formule, tačiau tikino, jog tokia galimybė yra. Tiesiausias kelias – niekam nemažinant, bet didinant ES ir valstybės paramą. Tačiau akivaizdu, kad dėl Brexit  ES pajamos sumažės, taigi neišvengiamai turės mažėti ir biudžeto išlaidos.  Vis dėlto ministras pažadėjo siekti, kad Lietuvos ūkininkams skiriamos tiesioginės išmokos būtų kuo didesnės, kad jų lygis artėtų prie ES vidurkio, o kol kas planas – pasiekti 80 proc. ES tiesioginių išmokų lygio.

ŽŪR savivaldos organizatorė Mažeikių rajone Rūta Čaplinskienė atkreipė ministro dėmesį į kompensacijų dydį už žemės ūkio paskirties sklypuose esančius elektros stulpus ar kitą elektros operatorių naudojamą įrangą.

„Susitikimo su ministru išvakarėse į mane kreipėsi ūkininkai su pasiūlymais kad kompensacija būtų ne vienkartinė, bet kasmetinė, juk ir sklypas naudojamas ne kartą, o kasmet, taigi praradimai yra ne vienkartiniai. Be to, ūkininkų netenkina nustatytas kompensavimo dydis –  tik 10 proc. sklypo vertės. Kodėl tik tiek?  Kuo paremtas toks sprendimas“, – sakė R.Čaplinskienė.

Tai buvo klausimas ne tik ministrui, bet ir Seimo nariui V.Ąžuolui.

„Svečiai pažadėjo, kad šis žemdirbių pasiūlymas bus įtrauktas į derybų su energetikais sąrašą“, – sakė R.Čaplinskienė.

Ūkininkus erzina energetikų užuominos, kad energetikai bus priversti padidinti elektros tarifus ir iš surinktų lėšų sumokės kompensacijas. Ūkininkai prašė valdžios garantijų, kad taip nenutiktų. Kol kas negavo.

„Pasiūliau, kad būtų supaprastintas kompensavimo prašymų pateikimas. Šiuo metu numatytas tik prašymų pateikimas internetu, bet daugelis smulkiųjų ūkininkų internetu nesinaudoja. Kita vertus, energetikai juk žino, kur stovi jų stulpai“, – sakė R.Čaplinskienė.

Mažeikiečiai pieno gamintojai siūlė pakeisti supirkimo kainų mokėjimo pagal pristatomo pieno kiekį tvarką. Pieno pardavimo kaina parduotuvėse juk vienoda – ar perki kilogramą, ar 100 kilogramų, todėl mažeikiškiai pieno gamintojai mano, kad ir pieno supirkimo kainos turėtų būti vienodos.

Susitikimas Mažeikiuose užtruko beveik tris valandas, tačiau ūkininkų klausimai neišseko.

Nuotraukoje: ŽŪR Savivaldos organizatorė Mažeikių rajone Rūta Čaplinskienė pateikia klausimus į susitikimą su žemdirbiais atvykusiems ŽŪM atstovams ir Seimo nariui.