Mokymai apie Darbo kodekso pakeitimus

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su socialiniais partneriais – Lietuvos žemės ūkio rūmais, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos darbdavių konfederacija įgyvendina projektą „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą“ (Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-01-0001) bei kviečia dalyvauti įvairiose veiklose, kuriomis siekiama skatinti profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimą, sudaryti sąlygas socialinių partnerių interesų derinimo kokybei užtikrinti.

Viena iš projekto veiklų – atviri mokymai visuomenei. Jų metu susirinkusieji bus supažindinti su Darbo kodekso pakeitimais, konsultuojami apie darbo ir apmokėjimo sąlygas: jų dydžius, darbo normas ir teisingą apmokėjimą. Į tokių renginių programą įtraukti ir kolektyvinių derybų bei kolektyvinių sutarčių reguliavimo galimybių pranešimai, konsultacijos apie profesinių sąjungų ir darbo tarybų kompetencijas.

Šios veiklos sustiprins profesinių sąjungų atstovavimą, didins jų įsitraukimą į kolektyvines derybas, kurios inspiruotų kolektyvinių sutarčių pasirašymą. Vykdomos veiklos skatins aktyvesnį profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų dalyvavimą prisidedant prie darbo santykių, socialinio draudimo ir užimtumo didinimo sričių tobulinimo, padės darbuotojus aktyviau įtraukti į įmonės valdymą ir bendrą socialinę kolektyvinę atsakomybę.

Žemės ūkio rūmai drauge su Valstybine darbo inspekcija organizuos ir vykdys mokymus visose šalies apskrityse.

Numatoma, kad visos šios priemonės ateityje prisidės prie sklandesnio kolektyvinio bendradarbiavimo ir socialinio dialogo skatinimo Lietuvoje.

Daugiau informacijos: www.vdi.lt.