Mokymasis visą gyvenimą – neišvengiamas

Sausio 25 – 26 d. Šalčininkų rajono ūkininkai dalyvavo Žemės ūkio rūmų organizuotuose mokymuose „Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas“.

Mokymus vedė Žemės ūkio rūmų konsultantė Janina Maldeikienė. Kaip sako pati lektorė J. Mandeikienė, nors mokymo programa yra net 18 akad. val., tačiau laikas neprailgsta, kadangi išdėsčiusi mokymo medžiagą sulaukiu ūkininkų klausimų, kaip efektyviai tam tikromis ūkininkavimo sąlygomis taikyti agrarinės aplinkosaugos ir kraštovaizdžio gerinimo priemones, kokiais teisės aktais vadovautis ir pan. Taip pat lektorė pastebi, kad pastaruoju metu ūkininkai vis labiau domisi dirvožemio apsauga ir tam skirtomis priemonėmis.

„Siekiantys efektyviai ir pažangiai ūkininkauti ūkininkai kiekvieną dieną įsitikina, kad  kompetencijų tobulinimas ir mokymasis visą gyvenimą yra neišvengiamas“ – sako į mokymo kursus rajono ūkininkus pakvietusi Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorė Šalčininkų rajone Marija Liplianskaja.

Mokymai organizuojami įgyvendinant projektą „Žemdirbių kompetencijų tobulinimas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“.  Įgyvendinant projektą respublikos mastu bus organizuoti 34 mokymai pagal mokymo programą „Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas“ (kodas 296185007) ir 43 mokymai, pagal mokymo programą „Aplinkosauga ir tręšimo planavimas“ (kodas 296185010).

Norintys dalyvauti mokymuose, kiekvieno mėnesio mokymo grafiką galite rasti: https://www.zur.lt/events/