Mokytojų mokymosi rezultatai

Balandžio 3 – 9 d. Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre vyko profesijos mokytojų mokymai, pagal Žemės ūkio rūmų įgyvendinamą projektą „Profesijos mokytojų žemės ūkio, maisto ir žuvininkystės technologinių kompetencijų tobulinimas“.

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro kompetentingi profesijos mokytojai – mentoriai dalinosi savo žiniomis ir praktiniais gebėjimais su profesijos mokytojais iš Marijampolės profesinio rengimo centro, Varėnos technologijos ir verslo mokyklos ir Zarasų žemės ūkio mokyklos. Profesijos mokytojai tobulino kvalifikaciją pagal akredituotą mokymo programą „Maisto (mėsos, duonos, konditerijos) technologinių kompetencijų tobulinimas“, kurios trukmė 80 val.

Žemės ūkio rūmai projektą įgyvendina pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.4.2-ESFA-K-714 ,,Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“.

Kviečiame susipažinti su mokymų metu paruoštais maisto patiekalais, kurių gamybos procesų patirtis bus perduota jaunajai kartai – profesinių mokymo institucijų mokiniams.