Naudinga Erasmus+ projekto patirtis ir rezultatai

2023 m. balandžio 17 -18 d.  Italijoje, Paduvos mieste vyko tarptautinio Erasmus+ projekto ­ „FarmBox” partnerių paskutinysis susitikimas, kuriame dalyvavo keturių šalių:  Paduvos universiteto (Italija), organizacijos „UptoEarth GmbH“ (Vokietija), profesinio rengimo mokyklos „IKASTEGIA TXORIERRI“ (Ispanija) ir Lietuvos žemės ūkio rūmų atstovai.

Profekto „FarmBox” tikslai

Žemės ūkio sektoriuje dirba apie 22,2 mln. žmonių, tačiau sektorius stokoja naujos kartos darbuotojų ir ūkininkų. Šiandien žemės ūkyje ypač aktualu dirbti tvariai, gaminti kokybišką maistą saugant aplinką, tinkamai reaguoti į klimato kaitą, patenkinti visuomenės poreikius, susijusius su sveika ir subalansuota mityba ir neatsilikti nuo vis spartesnės mokslo ir technologijų pažangos. Todėl  svarbu, kad būsimiesiems ūkininkams ir ūkio darbuotojams būtų prieinamas švietimas ir nuolatinis mokymas(is), kuris užtikrintų būtinas žinias ir gebėjimus, reikalingus prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos.

Keturių šalių projekto partneriai kūrė mokymo(si) turinį apie klimato kaitos požiūriu pažangų žemės ūkį, kuriame pateikė pagrindinę informaciją bei pristatė naudingą praktiką, kaip pagerinti ūkio valdymo praktikas, atsižvelgiant į biologinės įvairovės principus ir prisitaikyti prie klimato kaitos poreikių.

Susitikimas viename seniausių ir garsiausių Europoje Paduvos universitete

Projekto partnerių susitikimas prasidėjo unikalioje vietoje – Paduvos botanikos sode (it. Orto botanico di Padova). Botanikos sodas įkurtas 1545 m. ir yra vienas seniausių pasaulyje, išlikęs originalioje vietoje. Jis priklauso Paduvos universitetui, kuris taip pat yra vienas seniausių ir garsiausių universitetų Europoje (įkurtas 1222 m.)  ir užima daugiau nei 22 000 m2 plotą. 1997 m. botanikos sodas buvo įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Botanikos sodas garsėja ne tik retų rūšių augalais, bet ir seniausiais Europoje augančiais medžiais: čia yra 1585 m. palmė, XVIII a. dviskiautis ginkmedis bei magnolija. Šiandien universitetas žengia inovacijų link, bendradarbiauja su kitomis mokslo ir mokymo institucijomis, atlieka užsakomuosius tyrimus, kurie taikomi praktikoje.

Paskutinio projekto partnerių susitikimo rezultatai

Paskutinio Erasmus+ projekto susitikimo metu aptarti visi nuveikti darbai: parengtos metodinės medžiagos, pristatymai, paaiškinimai kaip naudotis simuliatoriumi bei aptartas baigiamųjų darbų planas, peržiūrėtas ir aptartas klimato požiūriu pažangaus ūkininkavimo (CSA) simuliatoriaus kūrimo procesas,  jo nauda būsimiems vartotojams – būsimiems ūkininkams, studentams, ekspertams, o gal ir konsultantams.

Baigiamoji konferencija

2023 m. balandžio 18 d. Paduvos universitete įvyko baigiamoji projekto „FarmBox” konferencija „Aukime sumanesni dėl žalesnio rytojaus”.

„Konferencijoje buvos pristatytas visų keturių šalių partnerių atliktas bendras darbas – klimato požiūriu pažangaus ūkininkavimo simuliatorius ir jo veikimo principai bei  naudojimo perspektyvos. Ne viename pranešime daug dėmesio buvo skirta naujų metodų ir galimybių, kurie gali padėti sumažinti klimato kaitą pristatymui. Žvelgiant į ateitį ir siekiant sėkmingai spręsti klimato kaitos klausimus, žemės ūkio sektorius turės pritraukti naujos kartos ūkininkus, turinčius reikiamus įgūdžius ir kompetencijas ir galinčius dirbti sudėtingomis sąlygomis. Ateities ūkininkams kyla nauji iššūkiai – auginti produktus dar efektyviau, tačiau tausojant gamtą, prisidedant prie kovos su klimato kaita, patenkinant vartotojų poreikius dėl sveikos ir saugios produkcijos bei neatsilikti nuo sparčios mokslo ir technologijų pažangos. Todėl itin svarbu, jog būsimi ūkininkai gautų tinkamą žemės ūkio išsilavinimą ir kokybišką mokymą, paremtą mokslu, kurį galėtų pritaikyti ūkiuose”, – dalinasi konferencijos įspūdžiais ŽŪR Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Ernesta Dekaminavičienė.

Konferencijos dalyviai ne tik pasikeitė informacija, nuomonėmis apie projekto veiklas ir rezultatą, bet ir pasikeitė kontaktais, kurie tikėtina bus naudinga ateities projektams.

Daug dėmesio buvo skirta Italijos atvejo analizei,  projekto metu kurtam simuliatoriui, kurio pagalba yra galimybė virtualioje aplinkoje imituoti žemės ūkio veiklas ir jų įtaką dirvožemio kokybei bei klimatui. Simuliatoriaus pristatymą parengė partnerių Uptoearth GmbH mokytoja Martina Monaldi, kuri viso projekto metu rūpinosi simuliatoriaus ir mokymo(si) sistemos sinchronizavimu, duomenų rinkimu ir partnerių koordinavimu rengiant užduotis, kurios būna integruotos simuliatoriuje. Paduvos universiteto profesorius Francesco Marinello, kuris buvo atsakingas už sistemos kūrimą ir integravimą mokymo platformoje Eduopen platformoje, akcentavo mokymosi svarbą.

Konferencijos dieną vyko ir diskusijų sesijos, kurių metu buvo kalbama apie Europos žemės ūkio įtaką klimatui. Diskusijoje dalyvavo AARHUS Universiteto tyrėjas Davide Cammarano, FAO organizacijos klimato pavojaus ir duomenų analitikas Riccardo Soldan bei Mathieu Nogues, SCARF ir ORCaSa koordinatorius. Kiekvienas diskusijos dalyvis pristatė savo organizacijos požiūrį į klimato kaitos problemas bei pateikė įžvalgas, kaip tokie projektai ir įrankiai kaip „Farmbox” gali prisidėti prie klimato kaitos švelninimo.

Antrojoje diskusijos sesijoje daugiausiai dėmesio buvo skiriama Klimato požiūriu pažangaus žemės ūkio įgyvendinimo Italijoje planui. Diskusijoje dalyvavo Veneto Ageicultura tyrėjas Lorenzo Furlan, IBF specialistas, atsakingas už mokslinius tyrimus Donato Cillis bei agronomai Marco Benetti ir Tommaso Gaifami, kurie pasidalino gerąją patirtimi ir savo įžvalgomis, kaip kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie klimato kaitos mažinimo.

ŽŪR atstovavo Projektų skyriaus vedėja Ina Kalėdienė, Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistės Viktorija Bujauskė ir Ernesta Dekaminavičienė.