Nauja statistinė informacija apie žemės ūkį ir energetiką

Lietuvos statistikos departamentas parengė naują leidinį, kuriame pateikiama informacija apie oro kokybę, vietovių taršą, vandens suvartojimą atskirose savivaldybėse, didžiausius kiekius atliekų ir kt.

Leidinyje pateikiama informacija apie miškininkystės rodiklius, augalininkystės ir gyvulininkystės sektorių rezultatus, bendrąją žemės ūkio produkciją, įvairias kuro ir energijos rūšis, jų balansus, kuro ir energijos suvartojimą, atsinaujinančius energijos išteklius pateikiama leidinyje „Lietuvos aplinka, žemės ūkis ir energetika“.

Su leidiniu galima susipažinti „Lietuvos aplinka, žemės ūkis ir energetika“.

 

Lietuvos statistikos departamento informacija