Nauji gyvulio pardavimo būdai ir prekinės vertės didinimas

Gyvulių pardavimas mobiliame aukcione, pagal gyvulio kokybę ar veislinę vertę už aukščiausią pasiūlytą kainą, sudarytų galimybę gauti kur kas didesnes pajamas už aukšto įmitimo ir geros kokybės galvijus.  Mėsinių galvijų, kaip ir pieninių galvijų, pardavimo mastai nėra dideli, o pardavėjai skundžiasi, kad kaina, kurią siūlo pirkėjas tikrai nėra nei objektyvi, nei sąžininga. Lietuvos bendrovėse auginama tik apie 17 proc. galvijų, kita dalis užauginama ūkininkų ūkiuose, kur daugumoje vyksta ir prekyba. Mėsinių galvijų auginimo pajėgumai nėra dideli, o veislinių galvijų pardavimai yra dar menkesni. Šiandien nusistovėjusi prekybos forma ūkiuose – tiesioginės derybos su ūkininku ūkyje, kuomet supirkėjas stengiasi gyvulio vertę kiek įmanoma sumažinti. Norint objektyviai įvertinti galvijų vertę būtina ieškoti ir taikyti naujas formas, kurios deja dėl įvairių veterinarinių apribojimų (transportavimo, karantino ir t.t.) yra gan ribotas. Naujovė, kuri leistų sudaryti konkurenciją tarp pirkėjų ir ženkliai padidinti ūkininkų pajamas –  mėsinių galvijų mobilaus aukcionų organizavimas.

„Šiuo metu rengiame mėsinių galvijų mobilaus aukciono metodiką, pagal kurią organizuosime mobilius aukcionus. Tikimės, kad taikant naują pardavimo formą – mobilų aukcioną, pavyks už galvijus gauti bent 5 proc. didesnę kainą, kas per metus padidintų galvijų augintojų pajamas apie 10 mln. Eur. Mobilūs aukcionai bus naudingi ne tik galvijų augintojams, bet ir mėsos perdirbimo įmonėms, kurios laukia vis geresnės kokybės galvijų. Taikant naują pardavimo būdą, tie ūkiai, kurie parduodavo gyvulį tiesiogiai supirkėjui (tarpininkui), galės įsitikinti, kokia yra iš tikrųjų jo užauginto gyvulio tikroji rinkos vertė. Tai įpareigos supirkėją mokėti sąžiningą kainą, o ūkininką – auginti geresnio įmitimo galviją ir gauti ženkliai geresnę kainą. Mūsų partneriai – Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija (LMGAGA), kurie puikiai žino problemas ir sprendimo būdus, o projekte dalyvauja ūkininkai ir kiti žemės ūkio veiklos subjektai net iš 6 rajonų: Lazdijų, Šilalės, Anykščių, Jurbarko, Šakių, Kėdainių“, – informuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų (LR ŽŪR) Projektų poskyrio vedėja Laima Buitkienė.

Projektas „Gyvulio prekinės vertės didinimas, taikant naujus pardavimo būdus“ Nr. 35BV-KK-18-1-06624-PR001 įgyvendinamas pagal  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“.