Naujos kartos mikroelementų nauda

Rugsėjo 28 d. Žemės ūkio rūmai organizuoja lauko dieną „Dirvos struktūros ir kokybės gerinimas (atstatymas), naudojant mikroorganizmus. Azoto junginių emisijos mažinimas, išsaugant augalų produktyvumą, naudojant naujos kartos mikroelementus“.

Lauko diena vyks Ukmergės r., B. Norušaitienės sodyboje (Urniežių km., Ukmergės r.). Pradžia – 10 val.

Gamtos tyrimų centro mokslininkai pristatys žemės ūkio augalų (grūdinių, pupinių, šakniavaisinių daržovių) fiziologinių reakcijų į probiotinės mikrofloros ir nano trąšų poveikį tyrimus, kurie buvo atlikti siekiant įvertinti NaturGel ir Probio Humus poveikį žemės ūkio augalų augimui, produktyvumo elementų formavimuisi ir derliaus kokybės įvertinimui.

Bus pristatytas laboratorinių bandymų metodu  atliktas pirminis  Humate Gel  junginių ir preparato Probio Humus  aktyvumo  žieminių  kviečių daigų augimui ir vystymuisi įvertinimas. Morfometriniais metodais įvertinti natūraliose lauko sąlygose augusių augalų parametrai – intensyvio vegetacijos tarpsnyje matuojamas miežių, avižų ir pupų  antžeminės dalies aukštis,  nustatoma žalia ir sausa masė. Augalų   pilnos brandos tarpsnyje  atlikti augalų aukščio matavimai, produktyvumo elementų formavimosi tyrimai, įvertinant  sėklų skaičių augale bei  sėklų masę. Kiekvieno pakartojimo išanalizuota po 30 augalų. Biocheminiais metodais nustatytas chlorofilo kiekis tirtųjų augalų lapuose, įvertinta grūdų kokybė.

Bandymai vykdyti:

  • ŽŪB „AUGA“– Šiaulių r.  (Ekologinis ūkis, PUPOS)
  • Kęstučio Laduko ūkis – Joniškio r. (PUPOS)
  • Algirdo Valaišos ūkis – Ukmergės r. (Ekologinis ūkis, PUPOS)
  • Alvytės Valuckienės ūkis – Marijampolės r. (AVIŽOS)
  • Romualdo Kubaičio ūkis – Anyksčių r. (MIEŽIAI)
  • Kamal Zulfijev ūkis –   Šalčininkų r. (MIEŽIAI)

Bandymų schema:

  • Kontrolė – Pupoms – N100P50K100; Miežiams — N100P50K100, Avižoms – N80P40K60, ekologiniame ūkyje NPK nenaudota.
  • ProbioHumus – dozės : dirvožemio apdorojimui pavasarį 4l/ha, sėklų apvėlimui 2 l/t, augalų apdorojimui vegetacijos periodu – 3 l/ha prieš žydėjimą 3 l/ha – po žydėjimo. N50.
  • NaturGelis – sėklų apvėlimui 2l/t, augalų apdorojimui vegetacijos periodu – 2 l/ha. N50.
  • NaturGelis + ProbioHumus. N50.

Tyrimų rezultatai:

Morfometrinis pupų augimo vystymosi ir derliaus formavimuisi įvertinimas parodė, kad ekologiniuose ūkiuose geriausiai naudoti ProbioHumus+ NaturGelį. Šios kompozicijos poveikyje patikimai padidėjo augalų sausa ir žalia masė, žiedų skaičius, o 1000 sėklų masė buvo 17%  didesnė už kontrolinį.

Kęstučio Laduko ūkyje, kur N trąšų kiekis buvo sumažintas 50%, didžiausiu teigiamu poveikiu minėtiems rodikliams išsiskyrė ProbioHumus.

Lauko dienoje bus aptariama kompleksinių tyrimų eiga, susijusi su dirvos struktūros ir kokybės gerinimu, panaudojant biotechnologinius preparatus bei naujos kartos mikroelementines trąšas augalų mitybos, augimo ir vystymosi etapais bei pasiektus rezultatus.

Projekto rezultatais galės naudotis įvairių žemės ūkio sektorių (grūdininkystės, daržininkystės, uogininkystės ir kt.), o taip pat auginantys ekologinę, ar nacionalinės kokybės produktus, ūkiai.

Lauko diena organizuojama įgyvendinant projektą „DIRVOS STRUKTŪROS IR KOKYBĖS GERINIMAS (ATSTATYMAS), NAUDOJANT MIKROORGANIZMUS. AZOTO JUNGINIŲ EMISIJOS MAŽINIMAS, IŠSAUGANT AUGALŲ PRODUKTYVUMĄ, NAUDOJANT NAUJOS KARTOS MIKROELEMENTUS“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“.

Norintys dalyvauti lauko dienoje prašome užsiregistruoti: Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorė Ukmergės rajone Karolina Valaišienė, tel. +370-610-64145 el.p. k.valaisiene@zur.lt