Naujovė Lietuvoje – gyvulių pardavimas mobiliame aukcione

Naujovė Lietuvoje – gyvulių pardavimas mobiliame aukcione, pagal gyvulio kokybę ar veislinę vertę už aukščiausią pasiūlytą kainą, kuris gali užtikrinti galimybę gauti kur kas didesnes pajamas už aukšto įmitimo ir geros kokybės galvijus. Mėsinių galvijų, kaip ir pieninių galvijų, pardavimo mastai nėra dideli, o pardavėjai skundžiasi, kad kaina, kurią siūlo pirkėjas tikrai nėra nei objektyvi, nei sąžininga.

Įgyvendinant projektą parengta mėsinių galvijų mobilaus aukciono metodika, pagal kurią jau  2021 m. buvo organizuotas mobilus aukcionas. Taikant naują pardavimo formą – mobilų aukcioną, pavyksta už galvijus gauti didesnę kainą. Mobilūs aukcionai naudingi ne tik galvijų augintojams, bet ir mėsos perdirbimo įmonėms, kurios laukia vis geresnės kokybės galvijų. Taikant naują pardavimo būdą, tie ūkininkai, kurie parduodavo gyvulį tiesiogiai supirkėjui (tarpininkui), galės įsitikinti, kokia yra iš tikrųjų jo užauginto gyvulio tikroji rinkos vertė. Tai įpareigos supirkėją mokėti sąžiningą kainą, o ūkininką – auginti geresnio įmitimo galviją ir gauti ženkliai geresnę kainą.

Lietuvos bendrovėse auginama tik apie 17 proc. galvijų, kita dalis užauginama ūkininkų ūkiuose, kur daugumoje vyksta ir prekyba. Mėsinių galvijų sektorius yra augantis, todėl bandų gerinimui labai svarbu įsigyti gerus veislinius bulius. Šiandien nusistovėjusi prekybos forma ūkiuose – tiesioginės derybos su ūkininku ūkyje, kuomet supirkėjas stengiasi gyvulio vertę kiek įmanoma sumažinti. Norint objektyviai įvertinti galvijų vertę būtina ieškoti ir taikyti naujas formas, kurios deja dėl įvairių veterinarinių apribojimų (transportavimo, karantino ir t.t.) yra gan ribotas. Naujovė leis sudaryti konkurenciją tarp pirkėjų ir padidinti ūkininkų pajamas.

Žemės ūkio rūmai, projektą „Gyvulio prekinės vertės didinimas, taikant naujus pardavimo būdus“ įgyvendina pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti.