Naujųjų Pagalbos veislininkystei taisyklių teks palaukti

Šiandien, vasario  25 d., Žemės ūkio ministerijoje (ŽŪM) įvyko Pagalbos veislininkystei komisijos posėdis. Jame dalyvavo ir Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) Veislininkystės komiteto pirmininkas, ŽŪR tarybos narys Edvardas Gedgaudas.

Priminsime, kad Pagalbos veislininkystei komisija yra patvirtinta žemės ūkio ministro 2010 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-360 (2019 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 3D-38 redakcija). Vasario 25 d. įvykusiame posėdyje buvo nagrinėti du klausimai:

  1. Dėl Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonei ,,Parama veislininkystei“ įgyvendinti skirtų lėšų detalios išlaidų sąmatos pagal veiklos kryptis.
  2. Dėl Ūkinių gyvūnų eksterjero vertinimų ir kompleksinio arklių vertinimo renginių ir varžybų-bandymų, už kuriuos gali būti mokama valstybės parama, skaičių 2019 metams nustatymo.

Pasak ŽŪR Veislininkystės komiteto pirmininko E.Gedgaudo, pagal Žemės ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonę „Parama veislininkystei“  gyvulių genetinės kokybės ir produktyvumo tyrimams numatyta skirti  3,07 mln. EUR, ūkinių gyvūnų kilmės knygoms parengti ir vesti – 200 tūkst. EUR ir 150 tūkst. EUR – konkursams, prekybos mugėms ir parodoms organizuoti ir jose dalyvauti.

„Tačiau pasigedome taisyklių aiškumo dėl skirtų lėšų panaudojimo. Mes jau anksčiau pateikėme pastabas, tačiau Pagalbos veislininkystei taisyklės dar neparengtos, nepatvirtintos. ŽŪM pažadėjo, kad jos įsigalios liepos 1 d., o iki tol galios 2018 m. taisyklės“, – sakė E.Gedgaudas.

Kodėl taisyklės iki šiol nepatvirtintos?

„Žemės ūkio ministerija nespėja, nes mes pateikėme svarbius esminius taisyklių pakeitimo pasiūlymus, be to, vyksta UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ prijungimo prie VĮ „Pieno tyrimai“ procesas“, – aiškino E.Gedgaudas.

Tačiau svarbu pažymėti, jog labai tikėtina, kad po jau kelis metus trukusių ŽŪR pasiūlymų ŽŪM pagaliau ryžosi svarbiems pakeitimams.

„Labai svarbu, kad parama bus skiriama tik už grynaveislius gyvulius. Iki šiol asociacijos gaudavo paramą už Kilmės knygos vedimą, nesvarbu, kokiame skyriuje gyvuliai buvo įrašyti. Mūsų nuomone, asociacijos turi atlikti darbus tik su konkrečia gyvulių veisle. To siekėme jau dvejus metus. Tikimės, kad mūsų pasiūlymas pagaliau įsigalios“, –  vylėsi E.Gedgaudas.

Nuspręsta šiek tiek pakeisti ir Ūkinių gyvūnų eksterjero vertinimo taisykles, nes jos susijusios su Pagalbos veislininkystei taisyklėmis.

Be kita ko posėdyje diskutuota apie galimybes skirti finansinę paramą rengti žirgų lenktynes. Pasak E.Gedgaudo, tarp pasiūlymų – kai kurių lenktynių sujungimo galimybės – taip bus siekiama skirtas lėšas naudoti tikslingai.