Negalint įvykdyti įsipareigojimų – pranešti NMA

Pareiškėjai, laiku pranešę agentūrai apie nuo pareiškėjo valios nepriklausančias aplinkybes, dėl kurių jie negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, ir pateikę minėtas aplinkybes įrodančius dokumentus, galės išvengti sankcijų.

Susiklosčius objektyvioms ir nuo pareiškėjo valios nepriklausančioms aplinkybėms, dėl kurių pareiškėjas negali įvykdyti tam tikrų paramai gauti keliamų reikalavimų ar prisiimtų įsipareigojimų, jis (ar jo įgaliotas asmuo) turi nedelsdamas apie tai raštu informuoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA), pateikdamas:
  • laisvos formos paaiškinimą, kuriame išdėstoma, kokio reikalavimo / įsipareigojimo ir dėl kokių priežasčių nesilaikoma;
  • taip pat tas priežastis įrodančius dokumentus.
Jeigu pareiškėjas negali įvykdyti įsipareigojimų dėl blogų oro sąlygų, jis turėtų kreiptis dėl pažymos į savivaldybę / seniūniją ir į Lietuvos hidrometeorologijos tarnybą prie Aplinkos ministerijos.
Pasirašytą paaiškinimą ir įrodančius dokumentus galima pateikti el. paštu dokumentai@nma.lt, taip pat pasirašytą paaiškinimą su priedais popierine forma galima pateikti tiesiogiai NMA arba atsiųsti paprastu ar registruotu paštu adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius.
Nacionalinės mokėjimo agentūros informacija