Nenašių žemių žemėlapio projektas

Žemės ūkio rūmai (Rūmai) kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją su prašymu pateikti Gamtinių trūkumų ir specifinių kliūčių turinčių žemės ūkio paskirties žemės plotų identifikavimo žemėlapį, kadangi pa­­gal Europos Komisijos reikalavimus, šis žemėlapis turi būti paruoštas iki 2018 m. sausio 1 d., o apie jo rengimo planus žemdirbiams informacijos stinga.

Rengiant naują žemėlapį Eu­ropos Komisija siūlo atsi­žvelgti į Jungtinių tyrimų cent­­ro mokslininkų parengtą metodiką, kurią sudaro 8 kriterijai. Tačiau Lietuva nusprendė atsižvelgti tik į penkis: dirvožemio teks­tūrą, vietovių klimatinę temperatūrą, drenažo būklę, pavir­šiaus nuo­lydžius bei dirvožemio che­mines savybes.

Žemės ūkio ministerija, atsakydama į Rūmų prašymą informuoja, kad dabartiniu metu atliekama gautų rezultatų analizė, o be to pažymi, kad pirmiausia būtina patvirtinti vietovių atrankos rezultatus Jungtinių tyrimų centre ir pakeisti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą,  patvirtinant išskirtų vietovių ribas ir kompensacinių išmokų dydžius.

Susipažinti su planuojamu Gamtinių trūkumų ir specifinių kliūčių turinčių žemės ūkio paskirties žemės plotų identifikavimo žemėlapiu galite ČIA: ŽEMĖLAPIS

Žemės ūkio ministerijos raštas į Rūmų prašymą ČIA: ŽŪR_dėl žemėlapio 2016 08