NKP produktų sertifikavimo sistemos

Sertifikavimo proceso eiga

1. PATEIKIAMAS PRAŠYMAS

Fizinis, arba juridinis asmuo (toliau – Pareiškėjas), norintis sertifikuoti pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintus produktus, pateikia nustatytos formos Prašymą ir Anketą atsižvelgiant į sertifikuojamą produktą ir/ar gamybą.

Sertifikavimo skyriaus darbuotojai peržiūri ir įvertina pateiktus dokumentus ir pateikia sprendimą, arba, esant poreikiui, paprašo papildomos informacijos.

2. PASLAUGŲ SUTARTIES SUDARYMAS

Priėmus teigiamą sprendimą, sudaroma paslaugų teikimo sutartis.

3. ŪKIO SUBJEKTO PATIKRA VIETOJE

Sertifikavimo skyriaus darbuotojai apsilanko ūkyje ar įmonėje ir įvertina vykdomos veiklos sertifikavimui keliamus reikalavimus. Jei patikros metu paaiškėja, kad gamyboje yra ir įprastiniai produktai, kurių nesiruošiama sertifikuoti, Pareiškėjas turi paruošti priemonių planą pagal maisto kokybės sistemą pagamintų produktų atskyrimui nuo įprastinių produktų.

4. PATIKROS DOKUMENTŲ VERTINIMAS

Sertifikavimo skyriaus darbuotojai įvertina vykdomos veiklos sertifikavimui keliamus reikalavimus. Esant poreikiui, paprašo papildomų dokumentų, arba informacijos.

5. SERIFIKATO IŠDAVIMAS

Įsitikinus, kad Pareiškėjas atitinka visiems reikalavimams, išduodamas Sertifikatas. Nuo Sertifikato išdavimo, sertifikuotus produktus galima ženklinti atitinkamais ženklais.

NKP gamybos reikalavimai

Sertifikavimo reikalavimai produktų grupėms ar konkretaus produkto rūšims nustatomi patvirtintose specifikacijose:

 • Pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų bitininkystės produktų ir jų mišinių specifikacija (1 priedas);
 • Pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų grūdų produktų, duonos, pyrago kepinių, miltinės konditerijos gaminių ir makaronų specifikacija (2 priedas);
 • Pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintos mėsos ir jos pusgaminių bei gaminių specifikacija (3 priedas);
 • Pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintos paukštienos, jos pusgaminių, gaminių ir kulinarinių gaminių specifikacija (4 priedas);
 • Pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagaminto pieno ir pieno gaminių specifikacija (5 priedas);
 • Pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą užaugintų šviežių vaisių ir daržovių, taip pat jų perdirbtų produktų specifikacija (6 priedas);
 • Pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų vištų dedeklių ir putpelių kiaušinių specifikacija (7 priedas);
 • Pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų cukrinės konditerijos, šokolado, bičių produktų su kitais maisto produktais gaminių specifikacija (8 priedas);
 • Pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintos nealkoholinių gėrimų, giros ir fermentuotų gėrimų specifikacija (9 priedas).

NKP gamybos žurnalas

Ūkio subjektai, vykdantys veiklą ir gaminantys NKP pagal 2022 m. gegužės 20 d. priimtą LR žemės ūkio ministro įsakymą Nr. 3D-351 „Dėl Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, kuriuo patvirtintos naujos ,,Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklės“ (toliau – Įsakymas), reguliariai pildo šio Įsakymo 10 priede nustatytos formos pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų produktų gamybos žurnalą. 

 

Trąšų naudojimo apskaitos žurnalas (Priedas 2)

 

Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalas (Priedas 3)

Parama NKP gamintojams

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. 3D-254 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo (galiojanti versija).

Nuoroda į dokumentą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/63420fd0d9fb11e4bddbf1b55e924c57/asr

 

Sertifikavimo schema

Atsisiųskite PDF

NKP produktų ženklinimas

NKP sertifikatas suteikia teisę produktus ženklinti atitinkamu Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre įregistruotu, Žemės ūkio ministerijai nuosavybės teise priklausančiu NKP ženklu.

NKP ženklas negali būti naudojamas taip, kad tretieji asmenys galėtų jį supainioti su komerciniu prekės ženklu, konkretų gamintoją nurodančiu ženklu ar bet kokiu kitu klaidinančiu būdu. Draudžiama tiekti rinkai NKP ženklu pažymėtus nesertifikuotus produktus ir naudoti bet kokias nuorodas ant nesertifikuoto produkto išorinės ar vidinės pakuotės, reklaminėje medžiagoje arba su juo susijusiuose dokumentuose, jei tai gali tiesiogiai ar netiesiogiai suklaidinti vartotoją dėl produkto atitikties nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos reikalavimams.

NKP etiketėje taip pat turi būti nurodytas sertifikavimo įstaigos kodas. Etikečių su NKP ženklu pavyzdžius privaloma suderinti su sertifikavimo įstaiga prieš jų spausdinimą.

Ženklas „Nacionalinė kokybė Lietuva“

Ženklo minimalūs matmenys: aukštis – 13 mm, ilgis – 18 mm, ženklo dydis gali būti keičiamas, išlaikant nurodytas proporcijas. Ženklą sudaro baltas ovalas, ženklo centre – valstybinė vėliava (tos šalies, kurioje produktas buvo sertifikuotas), žalia linija užsisuka aplink vėliavą ir užsibaigia žalio lapelio simboliu, ženklo viršutinėje dalyje yra žodžiai „NACIONALINĖ KOKYBĖ”, apatinėje – „LIETUVA” (arba kita ES valstybė ar regionas, kuris nurodomas kaip kilmės vieta). Prireikus, galima naudoti monochromatinę ženklo versiją.

Ženklu „Nacionalinė kokybė Lietuva” ženklinami produktai, atitinkantys pagrindinius to produkto specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

Ženklas „Nacionalinė kokybė Lietuva” įvairiais formatais: pdf; png.

Ženklas „Kokybė“

Ženklo matmenys: aukštis – 5 cm, ilgis – 8 cm. Ženklo dydis gali būti keičiamas, išlaikant nurodytas proporcijas. Ženklą sudarančių simbolio ir žodžio „KOKYBĖ“ spalva yra tamsiai raudona, fonas baltas. Taip pat galima naudoti juodos spalvos ženklą baltame fone. Jei dėl pakuotės spalvų ženklas tampa sunkiai matomas, išorinė jo pusė gali būti apibrėžiama balta linija siekiant, kad būtų didesnis kontrastas pakuotės spalvoms. Ženklu „Kokybė“ ženklinami tik NKP, atitinkantys pagrindinius ir papildomus to produkto specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

Pateikiame ženklą „Kokybė“ įvairiais formatais: pdfgifjpgpng.

Atkreipiame dėmesį, kad:

 • Ženklinti produkciją NKP ženklu neprivaloma tiems ūkio subjektams, kurie savo ūkyje išaugintą / pagamintą NKP produkciją parduoda perdirbėjams kaip žaliavą arba pristato ją tiesiogiai galutiniam vartotojui. Ūkio subjektai, tiesiogiai galutiniam vartotojui parduodantys savo ūkyje išaugintus / pagamintus NKP produktus, pardavimo metu turi turėti sertifikavimo įstaigos išduotą sertifikatą, kuriuo patvirtinama parduodamų NKP produktų atitiktis keliamiems reikalavimams.
 • NKP etiketėje turi būti nurodytas sertifikavimo LRŽŪR Sertifikavimo skyriaus kodas: LT-NKP-03
 • NKP ženklas negali būti naudojamas taip, kad tretieji asmenys galėtų jį supainioti su komerciniu prekės ženklu, konkretų gamintoją nurodančiu ženklu ar bet kokiu kitu klaidinančiu būdu.
 • Gamintojas, kuriam taikomas sertifikato sustabdymas ar anuliavimas, šių priemonių taikymo laikotarpiu neturi teisės naudoti NKP ženklo.

Informacija atnaujinta 2024-06-10