NKVC nesiūlo Vyriausybei skelbti valstybės ekstremalios situacijos dėl sausros

2023 m. birželio 20 d. Nacionalinis krizių valdymo centras pakartotiniame posėdyje su Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijų, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ir Valstybinės miškų urėdijos ekspertais aptarė poreikį skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją dėl sausros.

Pagal atnaujintas meteorologines prognozes, sausros paveiktų Lietuvos rajonų skaičiaus dinamika stabilizavosi, kai kuriuose rajonuose (Jurbarko, Šilalės, Tauragės) stichinė sausra baigėsi. Apžvelgiant gaisringumo pavojų indikuota, kad miškuose aukščiausias 5 lygis, buvęs 50-yje savivaldybių, dabar fiksuojamas tik pavieniuose rajonuose.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarybos duomenimis, birželio 16 dieną iškvietimų skaičius į atviras vietoves siekė trečdalį visų gaunamų iškvietimų, o 17 ir 18 dienomis tokių atvejų mažėjo kasdien per pusę. Lyginant su birželio 12-15 dienomis, gaisrų skaičius atvirose teritorijose pastaruoju metu ženkliai sumažėjo – minėtomis dienomis fiksuota atitinkamai 29, 31, 26 ir 28 gaisrai atvirose teritorijose Lietuvoje, tuo tarpu birželio 17-20 dienomis tokių gaisrų atitinkamai fiksuota 6, 2, 5 ir 2.

Tuo pačiu konstatuota, kad vandens lygis telkiniuose išlieka panašus kaip praeitą savaitę. Atsižvelgus į šiuos vertimus, NKVC priėmė sprendimą, jog poreikio skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją šiuo metu nėra. Savivaldybėms paskelbus ekstremalias situacijas, turimų priemonių ir finansinių instrumentų esamai situacijai valdyti pakanka.

Žemės ūkio sektoriuje taikomos priemonės taip pat vertinamos kaip pakankamos (bus netaikomos sankcijos, kai ūkininkai pagrįs, kad reikalavimų negalėjo laikytis dėl sausros; Europos Komisija birželio mėnesio pabaigoje patvirtins reglamentus, kuriais 2023 m. bus padidinti tiesioginių išmokų avansai iki 70 proc. (nuo dabar galiojančių 50 proc.), o kaimo plėtros plotinių ir su gyvūnais susijusių priemonių – iki 85 proc. (nuo 75 proc.); kreiptasi į Europos Komisiją dėl papildomų išimčių negamybiniuose plotuose, pavyzdžiui, leisti ganyti gyvulius ir ruošti pašarus).

Nacionalinis krizių valdymo centras kartu su institucijomis reguliariai stebės situaciją, rengs ekspertinius pasitarimus situacijai įvertinti bei priims sprendimus jai keičiantis. Kitas susitikimas šiuo klausimu numatomas penktadienį.