NMA pristatė atliktus darbus socialiniams partneriams

Gruodžio 11 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), kaip ir kiekvienais metais, sukvietė socialinius partnerius į diskusiją „Paramos administravimo ir bendradarbiavimo su NMA aktualijų ir planų aptarimas“. Tik šiais metais diskusija dėl kovido situacijos buvo organizuota nuotoliniu būdu.

Diskusijoje dalyvavęs Lietuvos Žemės ūkio rūmų pirmininkas  (LR ŽŪR) dr. Arūnas Svitojus padėkojo NMA direktoriui Aleksandrui Muzikevičiui ir visam kolektyvui už bendradarbiavimą ir matomus teigiamus pokyčius nuo visos LR ŽŪR bendruomenės. „Džiaugiamės, kad NMA atsižvelgė į žemės ūkio rūmų pateiktus siūlymus dėl administracinės naštos ūkininkams mažinimo, patikrų organizavimo, informacijos sklaidos, kitas pastabas. Gera žinia ir tai, kad taikomų sankcijų skaičius sumažėjo net tris kartus. Bendradarbiavimas ir socialinė partnerystė turi tarnauti ūkininkams ir žemės ūkio veiklos subjektams – tai yra pagrindinis mūsų tikslas. Dirbame tam, kad tikslinė parama pasiektų regionus ir padėtų užtikrinti kaimo gyvybingumą“, – pažymėjo dr. A. Svitojus.

Diskusijoje dalyvavo itin gausus būrys LR ŽŪR narių: Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorius, LR ŽŪR vicepirmininkas Algis Baravykas, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininkas, LR ŽŪR vicepirmininkas Vytautas Buivydas, Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos atstovas Vygantas Šližys, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos pirmininkas dr. Algis Gaižutis, Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė Zofija Cironkienė, Lietuvos veislinių sodų asociacijos vadovė Vitalija Kuliešienė, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ vadovas Jonas Kuzminskas, Lietuvos šiltnamių asociacijos atstovas Donatas Montvila, Pramoninių uogynų asociacijos vadovas Adolfas Jasinevičius, Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininkas Saulius Daniulis.

NMA darbų apžvalga

Diskusijoje NMA direktorius A. Muzikevičius apžvelgė, kaip NMA darbuotojams pavyko įveikti šių dienų iššūkius, kokios priemonės padėjo sklandžiai tęsti paramos administravimo procesą, išlaikyti paraiškų, kitų dokumentų vertinimo spartą, apžvelgė NMA pasiūlymus, padedančius NMA klientams išvengti sankcijų, mažinti administracinę naštą ūkininkams.

„Mūsų darbų ir veiklos rezultatų apžvalga ir pristatymas socialiniams partneriams bei diskusija ir partnerių pasiūlymai padės mums tobulinti savo darbą, atskiras tvarkas bei užtikrins paslaugų greitį, kokybę ir skaidrumą“, – pradėdamas pristatymą sakė NMA direktorius A. Muzikevičius.

Buvo pristatytos 7 NMA prioritetinės kryptys:

  • Plotinių priemonių sankcijų mažinimas tikriesiems ūkininkams;
  • Plotinių priemonių ir gyvulių patikrų kiekio ir proceso optimizavimas;
  • Didesnė ūkininkavimą imituojančių pareiškėjų kontrolė;
  • Spartesni mokėjimai;
  • Investicinių priemonių sankcijų mažinimas;
  • Administracinės naštos ūkininkams mažinimas;
  • Paslaugų greitis, kokybė ir skaidrumas.

Pažymėtina, kad plotinių priemonių sankcijos metai iš metų kartojasi ir išlieka tos pačios – viršdeklaravimas, kompleksinės paramos reikalavimai, žalinimas, vėlavimas ir kt.

Kaip pažymėjo A. Muzikevičius, nors situacija ir gerėja, tačiau ji toli gražu nėra tokia gera, kaip norėtųsi, ir kokia galėtų būti. Bet tai priklauso ne vien nuo NMA darbuotojų, o ir nuo pačių ūkininkų. Štai pavyzdžiui, kad ir vėlavimas: už kiekvieną pavėluotą dieną taikoma 1 proc. sankcija.

NMA vadovas pristatė sankcijų mažinimo veiksmus, tarp kurių pirmą kartą NMA siekdama iš anksto įspėti pareiškėjus apie deklaravimo klaidas dar deklaravimo metu vizualiai patikrino visuose 2020 m. ortofoto vaizduose pareiškėjų deklaruotų laukų ribas ir dangas, kad neatitikimai būtų ištaisyti iki deklaravimo pabaigos ir pareiškėjai išvengtų sankcijų.

Taip pat įvestas sankcijų diferencijavimas bei didesnė tolerancija, ypač gyvulininkystės ūkiams, numatyta galimybė pataisymams, atsisakyta sankcijų už formalius, žalos nedarančius ar ištaisomus pažeidimus, nuspręsta netaikyti 2020 m. sankcijų už pavėluotai pateiktas paraiškas ar atliktus patikslinimus.

Per 6 metus NMA pavyko sumažinti plotinių priemonių sankcijas nuo 15,35 ml. Eur (47 002 pareiškėjai) – 2014 m. iki 5,11 mln. Eur (10 595 pareiškėjai) – 2019 m.

Žinoma, kad kai kuriuos NMA darbo pokyčius koregavo ir kovido situacija, dėl kurios ne tik nacionaliniu, bet ir visos Europos mastu buvo priimti sprendimai sumažinti kontrolės apimtis.

Kaip informavo A.Muzikevičius, per keturis metus patikrų skaičius sumažėjo apie 40 proc., tuo pačiu sumažėjo ir tikrintojų – nuo 158 darbuotojų (2017 m.) iki (2020 m.), t.y. tikrintojų skaičius sumažėjo 38 proc.

Patikrų naujovės ir siūlymai

Atsižvelgiant į socialinių partnerių siūlymus, NMA priėmė sprendimą visada pranešti apie planines patikras. Taip pat 2020 m. buvo aktyviai taikytos naujovės patikroms: kultūrų atpažinimas ir vykdomos veiklos (pvz., šienavimo) nustatymas pagal palydovinius vaizdus; mobiliosios programėlės „NMA agro“ nuotraukos su koordinačių ir krypties žyme; bepiločių orlaivių – dronų naudojimas.

Pagrindinė naujovė, taikoma patikrose – palydoviniai vaizdai ir kultūrų identifikavimas. Taikant šį metodą bus užtikrinta tikslesnė kontrolė, mažiau reikės važinėti po laukus, atsisijos vadinamieji sofos ūkininkai, nes bus galima identifikuoti duomenis.

Šiemet net 10 tūkst. išaugo mobiliosios programėlės „NMA agro“ vartotojų skaičius. Programėlė patogi ir informatyvi, nes leidžia ūkininkams neatsitraukus nuo darbų informuoti NMA apie atliktus darbus, matyti kaip atrodo augalų būklė, pranešti apie pažeidimus.

Ateityje numatoma tobulinti programėlės funkcionalumą, kuri bus personalizuojama, bus galimybė matyti kontrolinių patikrų rezultatus, numatomas ir planuojamas kontroles, priminimus ir kt.

Taip pat atsižvelgiant į kasdien iškylančius naujus darbo iššūkius bei socialinių partnerių siūlymus NMA yra parengusi apie 80 įvairių pasiūlymų dėl tam tikrų taisyklių, tvarkų ir darbo tobulinimo.

Artimiausi NMA iššūkiai – sėkmingai užbaigti 2014-2020 m. programinį laikotarpį ir tinkamai pasiruošti naujajam 2021-2027 m. programiniam laikotarpiui.

Socialinių partnerių siūlymai

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos pirmininkas dr. Algis Gaižutis informavo, kad Valstybinių miškų urėdija atnaujina informaciją ir duomenis kas du metai ir pasiūlė NMA apjungti pajėgas bendradarbiaujant su miškų urėdijomis ir Nacionaline žemės tarnyba, telkiant skaitmeninės integracijos priemones.

Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė Zofika Cironkienė pažymėjo, kad dabartinis NMA vadovas yra pirmasis vadovas, kuris ne tik išklausė, bet ir reagavo bei atsižvelgė į socialinių partnerių keliamus probleminius klausimus ir siūlymus.

LR ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis pasiūlė, kad ateityje, taupant laiką ir siekiant duomenų tikslumo, būtų tikslinga turėti vieną informacinę sistemą ir deklaravimą vykdyti per NMA platformą, kuri būtų automatiškai eksportuojama į Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro sistemą. Tai užtikrintų operatyvumą ir informacijos objektyvumą, tačiau sprendimus turi priimti Žemės ūkio ministerija.

NMA vykdoma apklausa

Baigiant diskusiją su socialiniais partneriais, NMA direktorius A. Muzikevičius paragino užpildyti organizuojamą apklausą apie NMA darbą, kuri yra anoniminė ir gautos nuomonės ir pastebėjimai padės tobulinti darbą ateityje.

NMA organizuojamą apklausą RASITE paspaudę ant nuorodos  https://forms.gle/ZQCyCFHkEZhuaSnT6