Nori gero derliaus – rinkis sertifikuotas sėklas ir sėklines bulves

Sėklų ir sėklinių bulvių kokybei visuomet bus skiriamas didelis dėmesys, nes tai lemia derliaus kokybę. Renkantis bei perkant sėklas ir sėklines bulves svarbu nepadaryti lemtingų klaidų, o jų išvengti galima pasidomėjus sėklos ir sėklinių fasuočių ženklinimu ir kitais sėkloms bei sėklinėms bulvėms keliamais reikalavimais. Kokie tai reikalavimai plačiau pristato Valstybinės augalininkystė tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) specialistai.

Sėjant nesertifikuotas sėklas, padidėja ligų plitimo tikimybė, to pasekmė – mažesnis derlius ir išaugusios išlaidos priežiūrai. Kur kas geresnių rezultatų galima tikėtis pasirinkus sertifikuotas sėklas. Tokių sėklų pasėliuose mažiau priželia piktžolių, augalai būna sveikesni, todėl visos kitos reikalingos sąnaudos, susijusios su pasėlių priežiūra, yra mažesnės. Taigi, pasirinkę sėjai sertifikuotas, vadinasi, kokybiškas sėklas, gausite didesnį derlių.

Rinkai Lietuvoje galima tiekti tik sertifikuotas javų, runkelių, grikių, aliejinių ir pluoštinių, pašarinių augalų sėklas ir sėklines bulves, o daržovių sėklas – tik sertifikuotas ar patvirtintas kaip standartinės kategorijos.

Javų, grikių, daržovių, runkelių, pašarinių, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos bei sėklinės bulvės yra sertifikuotos, kai:

 • sėklos ir sėklinių bulvių kokybė atitinka privalomuosius kokybės reikalavimus, patvirtintus žemės ūkio ministro įsakymu;
 • augalų veislės įrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ar į Bendrąjį žemės ūkio augalų katalogą ar Bendrąjį daržovių rūšių veislių katalogą;
 • sėklos ar sėklinės bulvių fasuotė paženklinta oficialia etikete;
 • sėklos supiltos į fasuotes, kurios yra sandariai uždarytos ir jų negalima atidaryti nepažeidus ženklinimo sistemos.

Sertifikuotos/standartinės sėklos kokybė turi atitikti privalomuosius kokybės reikalavimus

Sertifikuotų sėklų pasėliai yra aprobuoti, augalų veislės įrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ar į Bendrąjį žemės ūkio augalų katalogą ar Bendrąjį daržovių rūšių veislių katalogą, o sėklų siunta turi sėklų kokybę patvirtinantį dokumentą – Sėklos sertifikatą, Sėklinių bulvių sertifikatą ar oranžinį Tarptautinės sėklų tyrimų asociacijos (ISTA) ar Oficialių sėklų tyrėjų asociacijos (AOSA) sertifikatą.

Augalų veisles galite rasti Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje Nacionaliniame augalų veislių sąraše (nuoroda) arba Europos Sąjungos daržovių rūšių veislių bendrajame kataloge (nuoroda) arba Europos Sąjungos žemės ūkio augalų bendrajame kataloge (nuoroda)

Jei sėklos fasuotės yra paženklintos oficialiomis etiketėmis (Augalininkystės tarnybos ar kitos ES šalies ar EPBO), vadinasi,  kad sėklos atitinka daigumo, švarumo, sėklos drėgnio ir kitus nustatytus privalomuosius kokybės reikalavimus (kitų augalų sėklų kiekio, užkrėstumo kenkėjais, Sąjungos reguliuojamais nekarantininiais kenkėjais). Visus kokybės rodiklius galite pamatyti išduotame sėklos siuntai kokybę patvirtinančiame dokumente. Kiekvienai augalų rūšiai teisės aktaiyra nustatytas mažiausias galimas daigumo rodiklis, pavyzdžiui, sėjamųjų kanapių – 75 proc., paprastųjų kviečių – 85 proc., valgomųjų morkų – 65 proc., daržo pupų – 80 proc., paprastųjų ilgavaisių ir trumpavaisių agurkų – 80 proc. Norėdami įsitikinti perkamų sėklų ar sėklinių bulvių kokybe, paprašykite pardavėjo pateikti sėklos kokybės dokumentus.

Tiekiamų rinkai javų, grikių, runkelių, aliejinių ir pluoštinių augalų, pašarinių augalų, daržovių sėklos ir sėklinių bulvių kokybės reikalavimai nustatyti žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintose privalomųjų dauginamosios medžiagos kokybės reikalavimų aprašų nuostatose:

 • javų sėklos

(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.96EAC0A42751/asr),

 • grikių sėklos

(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.93DB41A88754/asr),

 • sėklinių bulvių

(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.87E12FF5481E/asr),

 • runkelių sėklos

(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0177843637FA/asr),

 • aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos

(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C6347BEB480F/asr),

 • pašarinių augalų sėklos

(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B1DA341023F2/asr),

 • daržovių sėklos

(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5B8C667592BF/asr),

Fasuočių ženklinimas

Pirkdami sertifikuotas sėklas, dėmesį atkreipkite į etiketę, kurios spalva priklauso nuo sėklos kategorijos:

 • superelitinė (A) – balta su violetine įžambiai einančia juosta,
 • elitinė (B) bei sėklinių bulvių E1, E2, E3 klasių – balta;
 • sertifikuota – C, C1 bei bulvių A ir B klasių – mėlyna;
 • sertifikuota – C2 ir C3 – raudona;
 • sėklos mišinio – žalia.

1 pav. EPBO etiketės su viršuje esančia juoda juosta formos pavyzdys, skirtas ženklinti sertifikuotos kategorijos ir sertifikuotos kategorijos pirmos reprodukcijos sėklą

2 pav. Augalininkystės tarnybos oficialios etiketės formos pavyzdys, skirtas ženklinti sertifikuotos kategorijos ir sertifikuotos kategorijos pirmos reprodukcijos sėklą

Visus oficialių etikečių pavyzdžius galite rasti Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje (čia).

Jeigu norėsite įsigyti mėlynžiedžių liucernų, rapsų, rapsukų, sojų, tikrųjų saulėgrąžų, sėmeninių ir pluoštinių linų, baltųjų garstyčių, valgomųjų svogūnų, daržinių porų, vienamečių paprikų, raudonžiedžių pupelių, žemaūgių daržinių pupelių, vijoklinių daržinių pupelių, raukšlėtųjų žirnių, apvaliųjų žirnių, cukrinių žirnių, valgomųjų pomidorų, daržo pupų sėklų ar sėklinių bulvių, žinokite, kad jų sėklos fasuotės turi būti paženklintos Augalininkystės tarnybos oficialiomis etiketėmis su augalo pasu. Įspėjame, kad EPBO etiketės neturi augalo paso.

3 pav. Augalininkystės tarnybos oficialios sėklinių bulvių etiketės su augalo pasu formos pavyzdys. Ji skirta ženklinti elitinės kategorijos sėklas.

Lietuvos Respublikos rinkoje gausiai prekiaujama standartinės kategorijos sėklomis, kurios yra supakuotos mažose fasuotėse. Daržovių standartinės kategorijos sėklos ženklinamos tiekėjo etiketėmis, tačiau valgomųjų svogūnų ir valgomųjų svogūnų smulkiojo varieteto, daržinių porų, vienamečių paprikų, raudonžiedžių pupelių, žemaūgių daržinių pupelių ir vijoklinių daržinių pupelių, raukšlėtųjų, apvaliųjų ir cukrinių žirnių, valgomųjų pomidorų, daržo pupų sėklos pakuotės turi turėti ir augalo pasą.

4 pav. Valgomųjų svogūnų ir pomidorų ženklinimas tiekėjo etikete ir augalo pasu

Sandariai uždarytos fasuotės

Perkant sėklas patikrinkite, ar sėklų fasuotė nėra pažeista: fasuotės turi būti paženklintos taip, kad jos negalima būtų atidaryti nepažeidus ženklinimo sistemos.

5 pav. Pavyzdys, kaip negalima tiekti rinkai sufasuotų sėklų

Jei pastebėsite, kad ant oficialios etiketės yra daugiau nei vienos siūlės žymė, praneškite Augalininkystės tarnybai, nes tai irgi yra ženklinimo sistemos pažeidimas.

6 pav. Pažeista (matosi, kad ji buvo prisiūta dar kartą) Augalininkystės tarnybos oficiali etiketė.

Jei kyla abejonių dėl sėklų daigumo galiojimo laiko, sėklos tiekėjo paprašykite pateikti sėklos kokybę patvirtinantį dokumentą ir atkreipkite dėmesį į dokumento išdavimo datą. Visų augalų grupių sėklos daigumo galiojimo laikas yra vieneri metai, o į hermetinę fasuotę sufasuotos daržovių sėklos daigumo galiojimo laikas –  dveji metai.

Kilus įtarimui dėl pardavinėjamos nesertifikuotos sėklos,  prašome pranešti Augalininkystės tarnybai el. paštu info@vatzum.lt  ar nelegalisekla@vatzum.lt ar pasitikėjimo linijos tel. (8 5) 270 8080 bei el. paštu pasitikejimo.linija@vatzum.lt. Raginame visus ūkininkus ir daržininkus mėgėjus rinktis tik patikrintas, kokybiškas ir saugias sėklas.

Valstybinės augalininkystės tarnybos informacija