Nuo gruodžio 1 d. TI už 2017 m.

Gruodžio 1 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra pradės mokėti ūkininkams likusią dalį tiesioginių (TI) išmokų už 2017 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus bei paramą pagal su plotu susijusias Kaimo plėtros programos priemones.

Pervesdama paramos lėšas Kaimo plėtros programos dalyviams, agentūra atsižvelgia į tai, ar pareiškėjai neturi įsiskolinimų Valstybiniam socialinio draudimo fondui (Sodrai) bei Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI).
Fiziniai asmenys, 2017 m. pateikę paraiškas pagal su plotu susijusias Lietuvos 2014–2020 metų kaimo plėtros programos priemones bei tęsiantys įsipareigojimus pagal ankstesniojo programinio laikotarpio priemones, gaus išmokas tik tuo atveju, jei neturės įsiskolinimų Sodrai.
Tuo tarpu paramos lėšos kaimo plėtros programų priemonių dalyviams – juridiniams asmenims – gali būti mokamos tik tuo atveju, jei šie asmenys neturi įsiskolinimų Sodrai ir VMI. Ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla yra finansuojama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, bei juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai.
Taip pat pareiškėjai turėtų nepamiršti laiku atnaujinti duomenų. Pasitaiko atvejų, kai paramos gavėjai nesulaukia išmokų, nes pasikeitė jų kontaktiniai duomenys (pavyzdžiui, buvo pakeista pavardė ar įmonės pavadinimas), uždaryta senoji banko sąskaita. Pareiškėjai savo kontaktinius duomenis bei sąskaitą banke paprastai ir greitai gali pakeisti informaciniame portale.
Nacionalinės mokėjimo agentūros informacija