Nuo kokių temų naują politinį sezoną pradėjo KRK


Seimas susirinko į paskutinę sesiją. Trečiadienį (2020-09-16) svarbiausius darbus aptarė Seimo komitetai, tarp jų ir Kaimo reikalų komitetas (KRK). Po visomis prasmėmis karštos vasaros, kai tekdavo dažnai rinktis į nenumatytus posėdžius, laukia ne mažiau įtemptas ruduo.

Darbų suvestinės

Nuotoliniame posėdyje KRK nariai pritarė komiteto VIII (pavasario) sesijos darbo ataskaitai bei XIX (rudens) sesijos darbų programai.

Pasak KRK pirmininko Andriejaus Stančiko, per pavasario sesiją komitetas surengė iš viso 22 posėdžius, kone kas savaitę rinkosi diskutuoti ir vasaros mėnesiais, ko iki tol nebūdavo. KRK svarstė 10 įstatymų projektų, kaip papildomas komitetas – dar 19, be to, apsvarstyti 2 europiniai teisės aktai; buvo sudaryta teisėkūros grupė dėl įsiterpusių sklypų sąvokos (apie rezultatus dar išgirsime). Per praėjusią sesiją komitetas gavo 326 raštus.

KRK rudens darbų programoje – 12 teisės aktų projektų, susijusių teisės aktų. Su vienais projektais jau buvo daug dirbta, kaip antai Pluoštinių kanapių įstatymo pataisomis. Kai kurie projektai seniai laukiami, tačiau dar nėra registruoti, kaip antai Melioracijos įstatymo pataisos. O kai kurie teisės aktai į rudens sesijos „traukinį“ pateko paskutinę minutę, ir KRK juos svarstys kaip papildomas komitetas – tai Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pakeitimai.

Pasak A.Stančiko, rudens sesijos laikas bus sudėtingas, nes rinkiminis, tačiau KRK nusiteikęs darbingai ir tikisi viską, ką pavedė Seimas, sėkmingai padaryti.

Žinia „ekologams“: vienus metus tvarka nesikeis

Naujo politinio sezono pirmajame posėdyje buvo pristatytas europinis dokumentas, kuris aktualus ekologiniams ūkiams. Tai EK pasiūlymas keisti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos nuostatos dėl reglamento taikymo pradžios ir tam tikrų kitų tame reglamente nurodytų datų, atitikties subsidiarumo principui.

Tai reglamentas, kuris nustatys naują ekologinės gamybos reglamentavimo sistemą. Ją buvo numatyta taikyti nuo Naujųjų metų. Tačiau dėl COVID-19 pandemijos protrūkio susiklostė ypatingos aplinkybės, naujajai tvarkai nebuvo įmanoma pasirengti. Todėl dabar yra siūloma Reglamento taikymo pradžią atidėti vieniems metams.

ŽŪM Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyriaus patarėja Neda Jakubauskienė išsamiau paaiškino padėtį. EK ruošia visą paketą įgyvendinamųjų deleguotųjų teisės aktų, juos planuojama išleisti šių metų pabaigoje. Tai reiškia, kad šalys narės tiesiog fiziškai neturės laiko įgyvendinti tuos teisės aktus. Pagal naują reglamentą pirmiausia reikės akreditacijos, o tam reikia ne mažiau nei 6 mėn. Be to, dėl karantino strigo bendradarbiavimas tarp šalių, nebuvo įmanoma atlikti patikrų ūkiuose. Ir dar. Pagal naująjį Reglamentą tokias pat nuostatas privalės įgyvendinti trečiosios šalys, EK su jomis turės pasirašyti sutartis.

Pasiūlymui atidėti Reglamento taikymą turi pritarti visos šalys narės.

Paaiškino žemės ūkio surašymo detales

Prasidėjo žemės ūkio surašymas. KRK nuotolinio posėdžio viešnia, Lietuvos statistikos departamento Žemės ūkio ir aplinkosaugos statistikos skyriaus vedėja Aušra Jablonskienė, paaiškino detales.

Surašymo tikslas nustatyti veikiančių ūkių skaičių, jų pasiskirstymą pagal dydį, parengti palyginamąją su kitomis ES šalimis statistinę informaciją apie ūkių struktūrą ir jų specializaciją, dirbančių šeimos narių bei samdomų darbuotojų skaičių, jų darbo laiką; laikomų gyvūnų skaičių ir jų laikymo būdus; apie naudojamą žemės plotą bei tręšimą (mėšlu, mineralinėmis trąšomis). Tikslas yra oficialią statistinę informaciją ir duomenis parengti taip, kad juos galėtų būti panaudotos mokslo ir valstybės institucijų reikmėms.

Žemės ūkio surašymas atliekamas įgyvendinant ES teisės aktų reikalavimus. Jie numato, kokius duomenis šalys narės turi rinkti, perduoti Eurostatui. Visose ES šalyse žemės ūkio surašymai atliekami kas 10 metų.

Pasirengimas surašymui pradėtas 2018 m., o duomenų rinkimas – šių metų rugpjūčio 19 d. Lygiai mėnesį ūkininkams buvo siūloma savarankiškai pildyti anketas, tačiau ūkininkų prašymu savarankiško pildymo terminas yra pratęstas iki rugsėjo 30 d.

Kartu nuo rugsėjo 10-osios pradėjo dirbti klausėjai, kurie apklausia telefonu arba lankydamiesi ūkiuose. Darbas tęsis iki šių metų pabaigos. Apklausą atlieka viešųjų pirkimų keliu atrinkti dviejų rinkos tyrimų įmonių klausėjai.

Surinkti duomenys bus analizuojami, pasitelkiami ir administraciniai duomenys iš įvairių registrų. Kitų metų lapkričio mėnesį planuojama paskelbti išankstinius surašymo rezultatus, o galutiniai rezultatai bus paskelbti 2022 m., po to, kai jie bus suderinti pagal Eurostato taisykles.

Pasak A.Jablonskienės, siekiant mažinti administracinę naštą surašymas atliekamas taip, kad dalis ūkių pateiktų tik pagrindinius duomenis apie savo ūkį (supaprastintą anketą klausėjai užpildo telefonu), o detaliems statistiniams duomenims rinkti numatyta reprezentatyvi ūkių imtis, ir klausėjai apklausą atlieka lankydami šiuos ūkius.

Statikos departamento atstovė pažymėjo, kad duomenis surašymui turi pateikti visi ūkiai, naudojantys 1 ha ir daugiau žemės ūkio naudmenų, žemės ūkio bendrovės bei įmonės.