Nuotolinė diskusija dėl tvarių investicijų platformos kriterijų

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti nuotoliniame Žemės ūkio rūmų organizacijų informaciniame renginyje dėl Tvarių investicijų platformos kriterijų (žemės ūkis).

Primename, kad 2022 m. vasario 28 d. įvykusiame nuotoliniame pasitarime Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų atstovai pristatė informaciją apie 2020 m. birželio 18 d. patvirtintą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/852 (Taksonomijos reglamentas), kuriuo numatoma skatinti privačiojo sektoriaus investicijas į tvarius žaliuosius projektus, kad taptų lengviau įgyvendinti Europos žaliąjį kursą, taip pat apžvelgė Tvarių investicijų platformos kriterijų svarbą.

Renginys vyks 2022 m. kovo mėn. 10 d. (ketvirtadienį), nuo 14 val., prisijungiant per Microsoft Teams programą, paspaudus ant žemiau esančių žodžių – „Click here to join the meeting“.

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams meeting

Click here to join the meeting

________________________________________________________________________________

Organizuojamame renginyje kviečiame Jus plačiau aptarti minėtų kriterijų reikšmes (pridedame jas susipažinimui).

ŽŪR projektą „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ finansuoja Žemės ūkio ministerija.