NŽT funkcijos, numatomos perduoti savivaldybėms

Nuo 2024 m. sausio 1 d. miestuose ir miesteliuose savivaldybėms patikėjimo teise bus perduota valstybinė žemė, kuri nėra suplanuota valstybės reikmėms. Patikėjimo teise valdomoje valstybinėje žemėje savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose atliks naujas funkcijas, kurias joms numato perduoti Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT).

NŽT savivaldybėms perduos miestų ir miestelių teritorijose esančios valstybinės žemės nuomos ir panaudos prašymų nagrinėjimo, sprendimų dėl valstybinės žemės nuomos ar panaudos priėmimo ir tokių sutarčių sudarymo funkcijas. Taip pat savivaldybėms bus perduotos sandorių dėl žemės servitutų valstybinėje žemėje nustatymo, įvairių sutikimų, susijusių su valstybine žeme, išdavimo ir kai kurias kitas žemėtvarkos funkcijas.

Siekdama sklandžiai įgyvendinti nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliosiančius teisinio reguliavimo pokyčius, susijusius su Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 pakeitimo įstatymu Nr. XIV-1311 ir kitų susijusių įstatymų pakeitimais, NŽT surengė ciklą susitikimų Klaipėdoje, Telšiuose, Utenoje, Kaune ir Vilniuje su savivaldybių atstovais bei rengiasi perduoti savivaldybėms teisės aktuose numatytas funkcijas.

Kokiais klausimais reikės kreiptis į savivaldybes?

Gyventojams teikiant prašymus dėl miestų ir miestelių teritorijose esančios valstybinės žemės nuomos sutarčių sudarymo bei keitimo;

Valstybės institucijoms bei kitoms įstaigoms teikiant prašymus dėl miestų ir miestelių teritorijose esančios valstybinės žemės panaudos sutarčių sudarymo ar tokių sutarčių keitimo;

Dėl žemės servitutų valstybinėje žemėje nustatymo sandorių sudarymo;

Dėl valstybinėje žemėje planuojamų atlikti žemės gelmių tyrimų vietos arba ploto suderinimo;

Dėl teisės suteikimo be aukciono arba aukciono būdu naudoti žvejybos plotus valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose;

Savivaldybės išduos šiuos sutikimus:

  • statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius;
  • statyti nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;
  •  tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;
  • laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu;
  • statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.
  • statyti įvairius statinius valstybinėje žemėje (pvz. hidrotechnikos statinius, kitus inžinerinius statinius ir kt.);

Savivaldybės išduos šiuos leidimus:

Valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, įgyvendinti valstybės, savivaldybės ar ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus vietos projektus, kuriuos įgyvendinant valstybinėje žemėje nesukuriami nekilnojamieji daiktai.

Nacionalinės žemės tarnybos informacija