Padėkite išsiaiškinti poreikį

Žemės ūkio rūmai, siekdami padėti Žemės ūkio ministerijai išsiaiškinti darbuotojų poreikį žemės ūkyje, kviečia užpildyti anketą dėl darbuotojų iš Ukrainos poreikio. Prieš įstojant į Europos Sąjungą jaunieji Lietuvos ūkininkai turėjo galimybę pusmetį (su galimybe pratęsti praktiką iki vienerių metų) įgyti praktinių žinių užsienio šalyse, ten veikiančių žemdirbių asociacijų kvietimu.

ES šalių žemdirbių asociacijos siųsdavo darbuotojų poreikį tam tikruose ūkiuose, o Lietuvos ūkininkai teikdavo paraiškas praktikos atlikimui į pasiūlytus ūkius/žemės ūkio įmones. Atsižvelgiant į vizų režimą, būtų bandoma pritaikyti panašią praktiką Lietuvos ūkininkams priimant praktikantus – darbuotojus iš Ukrainos.

Apibendrinti apklausos duomenys bus pateikiami Žemės ūkio ministerijai, kuri esant poreikiui pradėtų darbus dėl vizų išdavimo pagreitinimo ir kitų lengvatų. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog norintys priimti darbuotojus – praktikantus privalo juos aprūpinti gyvenamuoju plotu ir mokyti atlygį už darbą.

KVIEČIAME UŽPILDYTI ANKETĄ IR PRISIDĖTI PRIE DARBUOTOJŲ POREIKIO IŠ UKRAINOS NUSTATYMO:

https://apklausa.lt/f/del-darbuotoju-poreikio-is-ukrainos-jyqebeu/answers/new.fullpage