Pagalba įsigyjant grynaveislius gyvūnus

Informuojame, kad nuo 2018 m. sausio 15 d. iki vasario 13 d. galite teikti paraiškas grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti.

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, vadovaudamasi Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 3D-332 „Dėl pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės)  skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti valstybės pagalbą grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti. Taisykles galima peržiūrėti paspaudus šią nuorodą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c4cb98b0eacd11e4ada6f94d34be6d75/fneLBUlzHB?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=172efa97-3498-4c53-84b7-868d63c60108.

2018 m. priemonės įgyvendinimui numatoma skirti 1 845 000 Eur.

Paraiškos ir kiti dokumentai teikiami nuo 2018 m. sausio 15 d. iki 2018 m. vasario 13 d. Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) vyriausiesiems specialistams – valstybiniams veislininkystės inspektoriams pagal žemės ūkio ir kaimo valdos registracijos vietą, asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta.

Pareiškėjai gali būti tik aktyvūs fiziniai arba juridiniai asmenys – žemės ūkio valdos valdytojai, laikantys mėsinių galvijų, avių ir ožkų bandą ir siekiantys pagerinti laikomų gyvulių bandų genetinę kokybę aukštos veislinės vertės gyvuliais.

Bus kompensuojama iki 30 proc. grynaveislių mėsinių galvijų, grynaveislių avių ir ožkų pirkimo kainos, bet ne daugiau kaip: už grynaveislių mėsinių galvijų bulių reproduktorių – 1 300 Eur; už grynaveislių mėsinių galvijų telyčią – 1 000 Eur; už grynaveislį aviną reproduktorių – 200 Eur; už grynaveislę avį – 65 Eur; už grynaveislį ožį reproduktorių – 100 Eur; už grynaveislę ožką – 65 Eur.

Įsigyjami grynaveisliai mėsiniai galvijai privalo būti įrašyti į atitinkamą mėsinių veislių galvijų kilmės knygą. Buliai turi būti įrašyti į ne žemesnį kaip kilmės knygos A poskyrį (iš kitų šalių įvežti buliai turi būti įrašyti į aukščiausią kilmės knygos skyrių). Telyčios turi būti nesiveršiavusios ir įrašytos į ne žemesnį kaip kilmės knygos B poskyrį (iš kitų šalių įvežtos telyčios turi būti įrašytos į pagrindinį kilmės knygos skyrių).

Grynaveislės avys turi būti iki pirmosios vados. Ir avys, ir avinai turi būti įvertinti ne žemesne nei I klase. Grynaveislės ožkos turi būti iki pirmosios vados. Ožkos ir ožiai turi būti įvertinti ne žemesne kaip elito klase (perkamos iš kitų šalių grynaveislės ožkos ir ožiai turi būti įvertinti tik aukščiausia klase).

Perkami grynaveisliai ūkiniai gyvūnai turi būti suženklinti ir atpažįstami.

Pažymime, jog trūkstant lėšų iš dalies kompensuoti išlaidoms už įsigyjamus grynaveislius ūkinius gyvūnus, pirmumas teikiamas pareiškėjams, kurių ūkiniai gyvūnai jau dalyvauja pripažintų veislininkystės institucijų selekcinėse programose ir (arba) kurie vertina bulius pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes, ir (arba) kurių laikoma ūkinių gyvūnų banda turi veislyno statusą, ir (arba) kuriems dar nebuvo skirta pagalba pagal šią priemonę (naujovė, pirmumas teikiamas ir tiems gyvulių laikytojams, kurie pirmą kartą teiks paraišką).

Paraiškos formą pridedama (1 priedas).

Pareiškėjas po paraiškos užregistravimo turi teisę raštu pranešti Tarnybai apie pateiktos paraiškos atšaukimą ir pateikti naują paraišką kvietimo teikti paraiškas metu. Pareiškėjui raštu pranešus apie pateiktos paraiškos, kuri jau yra užregistruota, atšaukimą, Tarnyba jo prašymu išregistruoja paramos paraišką, vertinimo procedūra pagal tokia paraiška nutraukiama.

Papildomos informacijos apie paraiškas galima gauti žemiau nurodytais telefonais:

Tarnybos inspektorių adresai:

Vyriausiojo specialisto valstybinio veislininkystės inspektoriaus aptarnaujamas regionas Vardas, pavardė Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Anykščiai,

Kupiškis

Rokiškis

Juozas

Juknius

J. Biliūno g. 28,

LT 29117 Anykščiai

861606303  juozas.juknius@        veislininkyste.lt
Akmenė,

Joniškis,

Mažeikiai

Danutė

Mačiulienė

Livonijos g. 7, LT 84123 Joniškis 861606306  danute.maciuliene@      veislininkyste.lt
Alytus,

Birštonas,

Elektrėnai,

Jonava,

Kaišiadorys,

Prienai,

Trakai

Rita

Ramanauskienė

Kauno g. 2-32,

LT-59147 Prienai

861606308 rita.ramanauskiene@ veislininkyste.lt
Kelmė,

Šiauliai

Jonas

Rakauskis

Vytauto Didžiojo g. 86,

LT 86001 Kelmė

861606309  jonas.rakauskis@       veislininkyste.lt
Kėdainiai,

Kaunas

Inga

Šimkuvienė

Iki 2018–01-31

Radvilų g. 11, LT 57254 Kėdainiai

Nuo 2018-02-01

Tilžės g. 18,

LT-47181, Kaunas

861606310  inga.simkuviene@      veislininkyste.lt
Kretinga,

Skuodas

Adelija Domarkienė Chodkevičiaus g. 10-409,

LT 97130 Kretinga

861606312  adelija.domarkiene@ veislininkyste.lt
Lazdijai,

Marijampolė,

Kalvarija,

Varėna,

Druskininkai

Ilona

Kauzonienė

Vilniaus g. 1 – 410,

LT 67128 Lazdijai

861606314  ilona.kauzoniene@             veislininkyste.lt
Biržai,

Pasvalys,

Panevėžys

Ina

Šarkanienė

Vytauto Didžiojo g. 8,

LT 39149 Pasvalys

861606318  ina.sarkaniene@         veislininkyste.lt
Plungė,

Rietavas,

Telšiai

Aldona Šetkauskienė Telšių g. 3,

LT 90162 Plungė

861606319  aldona.setkauskiene@ veislininkyste.lt
Radviliškis,

Pakruojis

Emlina

Wiggins

Laisvės alėja 18, Šeduva, Radviliškio r. 861606321  emlina.wiggins@        veislininkyste.lt
Raseiniai,

Jurbarkas

Vida

Šimulynienė

Maironio g. 5-3,

LT 60150 Raseiniai

861606322  vida.simulyniene@      veislininkyste.lt
Klaipėda,

Šilutė

Stanislava Juzefa Zdanavičienė Lietuvininkų g. 10,

LT 99185 Šilutė

861606328   stanislava.zdanaviciene@ veislininkyste.lt
Širvintos,

Molėtai,

Ukmergė,

Utena,

Zarasai

Laima Dorofejevaitė Vilniaus g. 86, LT 19120 Širvintos 861606329  laima.dorofejevaite@       veislininkyste.lt
Tauragė,

Šilalė,

Pagėgių

Aldona Žiauberienė V. Kudirkos g. 9,

LT 72217, Tauragė

861606330   aldona.ziauberiene@         veislininkyste.lt
Vilkaviškis,

Šakiai,

Kazlų Rūda

Antanas Šimanauskas Basanavičiaus g. 9,

LT 70101 Vilkaviškis

861606336 antanas.simanauskas@    veislininkyste.lt
Vilnius,

Švenčionys,

Ignalina,

Šalčininkai

Irena

Volkova

Rudaminos g. 1A Skaidiškės, LT 13275, Vilniaus r. 861606337 irena.volkova@                veislininkyste.lt


Atkreiptinas dėmesys
, jog pareiškėjai, kurie bus patvirtinti žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu paramos gavėjais, tačiau neįsigis gyvulių ir nepateiks dokumentų, pagrindžiančių jog įsigyti negalėjo dėl nuo jų valios nepriklausančių (Taisyklių 40.2 papunktis) priežasčių, bus sankcionuojami., t. y. neteks teisės teikti paraiškos kitam kvietimui pagal šią priemonę.